accesskey_mod_content

La Comissió Europea dona els primers passos cap a una política de dades comuna

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

18 gener 2017

La Comissió Europea ha proposat el passat dia 10 una bateria de solucions jurídiques i polítiques per impulsar l'economia de les dades de la UE, en el context de la seva Estratègia per al Mercat Únic Digital presentada al maig de 2015.

La Comissió Europea ha proposat fa una mica més d'una setmana importants solucions jurídiques i polítiques per impulsar l'economia de les dades de la UE, en el context de la seva  Estratègia per al Mercat Únic Digital(Obre en nova finestra)  presentada al maig de 2015.

La Comissió desitja abordar aquest problema perquè actualment la UE no està aprofitant plenament les possibilitats que ofereixen les dades. Per corregir aquesta situació, és necessari combatre les restriccions injustificades a la lliure circulació de dades a través de les fronteres, així com diverses incerteses jurídiques. La Comunicació presentada avui esbossa solucions polítiques i jurídiques per impulsar l'economia de les dades a Europa. La Comissió també ha engegat dues consultes públiques i un debat amb els Estats membres i les parts interessades amb vista a definir els propers passos.

En la Comunicació, la Comissió ha proposat també que els Estats membres interessats participin en projectes transfronterers que explorin qüestions emergents relacionades amb les dades en situacions realistes. Alguns projectes sobre la mobilitat cooperativa connectada i automatitzada (CAD), que permet als vehicles connectar-se entre si i amb la infraestructura de la carretera, estan ja en marxa en alguns Estats membres. La Comissió vol recolzar-se en aquests projectes i posar a prova les implicacions reglamentàries de l'accés a les dades i de la responsabilitat en relació amb ells.

S'estima que l'economia de les dades va suposar en la Unió 272 000 milions EUR en 2015 (creixement anual del 5,6 %) i que podria donar ocupació a 7,4 milions de persones per 2020. Les dades poden utilitzar-se per millorar pràcticament qualsevol aspecte de la vida quotidiana, des de l'anàlisi empresarial a la previsió meteorològica, des d'una nova era en l'àmbit de la medicina que permeti una atenció personalitzada a unes carreteres més segures/segures i amb menys embusos. Per aquest motiu, la Comunicació de la Comissió subratlla el paper de la lliure circulació de dades en la UE.

A més, un estudi intern(Obre en nova finestra) assenyala l'existència de nombroses restriccions jurídiques o administratives, sobretot en forma de requisits de localització de les dades nacionals, que afecten a la totalitat del mercat de dades de la UE. La supressió d'aquestes restriccions podria generar fins a 8 000 milions EUR de PIB a l'any.

Totes aquestes iniciatives es basen en normes estrictes de protecció de les dades personals (el  Reglament General de Protecció de Dades adoptat el passat any(Obre en nova finestra) ) i de la confidencialitat de les comunicacions electròniques (vegeu la proposta d'avui sobre la  privadesa electrònica(Obre en nova finestra) ), atès que la confiança és la base sobre la qual es pot construir una economia de les dades.

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) regula plenament el tractament de les dades personals en la UE, inclosos les dades generades per màquines o les dades industrials que identifiquen a una persona física o la fan identificable. Mitjançant l'establiment d'unes normes de protecció de dades estrictes i uniformes, es garanteix la lliure circulació de les dades personals en la UE. No obstant això, el RGPD no s'aplica a les dades no personals que són industrials o generats per màquines, ni als obstacles a la circulació de les dades personals basades en motius diferents de la seva protecció, per exemple, associats a legislació fiscal o comptable.

Amb la finalitat d'aprofitar al màxim les dades per a l'economia europea, la Comissió:

  • Entaularà diàlegs estructurats amb els Estats membres i les parts interessades per analitzar la proporcionalitat de les restriccions de localització de dades. L'objectiu serà també recollir més informació sobre el caràcter d'aquestes restriccions i les seves repercussions sobre les empreses, en particular les pimes i les de nova creació, i les entitats del sector públic.
  • Engegarà, si resulten necessàries i adequades, mesures coercitives i, si escau, adoptarà noves iniciatives per combatre les restriccions injustificades o desproporcionades relacionades amb la localització de les dades.

La Comissió ha examinat igualment la inseguretat jurídica creada per les novetats associades a l'economia de les dades i desitja conèixer les diferents opinions sobre les possibles respostes polítiques i jurídiques en relació amb:

  • L'accés a les dades i la seva transferència. L'àmplia utilització de dades no personals generats per màquines pot propiciar grans innovacions, empreses de nova creació i nous models de negoci nascuts en la UE.
  • La responsabilitat pel que fa a els productes i serveis basats en les dades. L'actual normativa de la UE en matèria de responsabilitat no està adaptada als productes i serveis digitals i basats en les dades d'avui dia.
  • La portabilitat de les dades. Actualment, la portabilitat de les dades no personals resulta complicada, per exemple quan una empresa vol traslladar grans quantitats de dades pròpies d'un proveïdor de serveis en el núvol a un altre.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Programari Lliure
  • Govern obert
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General