accesskey_mod_content

Publicada a nova versión da Guía de Aplicación do NTI de Recursos de Información do Sector Público

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 xaneiro 2017

O Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI) establece un conxunto de normas técnicas para a interoperabilidade da información do sector público, de obrigado cumprimento por parte das administracións públicas en España.

Como parte do este esquema, atópase a  Norma Técnica de Interoperabilidade de Reutilización de Recursos de Información do Sector Público(Abre en nova xanela) , a cal engloba unha serie de condicións sobre a selección, identificación, descrición, formato, condicións de uso e posta a disposición dos datos públicos.

Co obxectivo de facilitar a implementación desta norma técnica, está a disposición dos usuarios unha  guía de aplicación(Abre en nova xanela)  onde se explica pormenorizadamente as directrices para que as AA.PP elaboren as súas propias políticas de reutilización dos datos e recursos que custodian dentro dos seus ámbitos competenciais.

Unha  nova versión deste documento(Abre en nova xanela)  viu a luz recentemente, o cal inclúe novos materiais que complementan e optimizan o asesoramento que proporciona esta guía. Así, inclúense dúas seccións adicionais dedicadas a ejemplificar a partir de boas prácticas diferentes apartados e aspectos da Norma Nacional de Interoperabilidade:

Boas prácticas do Grupo Share-PSI

Share-PSI é unha rede temática(Abre en nova xanela)  que veu apoiando a implementación da normativa europea de reutilización de información do sector público. Este grupo engloba a un nutrido número de organismos públicos, institucións académicas, entidades independentes e expertos que, a través de diferentes talleres, revisan e ofrecen  boas prácticas na materia(Abre en nova xanela) .

Nesta nova versión da guía de aplicación do NTI, o Anexo III inclúe doce exemplos de ditas prácticas recollidas polo Share-PSI relacionándoas co documento nacional e a directiva europea 2013/37/UE  relativa á reutilización da información do sector público, tales como elementos para establecer un ecosistema open data, estándares para datos geoespaciales ou características dun dataset, entre outros.

Boas prácticas de datos na web do W3C

Á súa vez, tamén se mostra unha táboa no cuarto Anexo onde se recollen as mellores  prácticas de datos documentadas desde o W3C(Abre en nova xanela) ,  aplicables e relacionadas cos apartados da guía, entre as que se refiren a importancia en:

  • O uso persistente de URIs como identificadores dos conxuntos de datos, das súas versións e series asociadas, así como dos datos;
  • A reutilización de vocabularios para os metadatos, preferentemente aqueles estandarizados;
  • O acceso en tempo real e a datos actualizados
  • O enriquecemento constante da información.
  • A posibilidade de descarga masiva de datos e a utilización formatos estándares e legibles por máquinas.

Esta última actualización da guía de aplicación da Norma Técnica supón unha oportunidade para coñecer e analizar as prácticas exitosas realizadas noutros países, servindo como referencia para o sector nacional e, polo tanto, para mellorar tanto as políticas como as iniciativas de apertura de información pública no noso país.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Interoperabilidade