accesskey_mod_content

O cinco problemas técnicos máis frecuentes á hora de publicar os teus datos abertos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

25 abril 2017

Logo datos.gob.es

Estes son o cinco problemas máis habituais, ordenados segundo a súa frecuencia, que foron detectados no estudo realizado polo Barómetro de Datos Abertos tras a análise de case 1.400 conxuntos de datos.

Os resultados de a  terceira edición(Abre en nova xanela)  de o  Barómetro dos Datos Abertos (Abre en nova xanela) mostran como os gobernos, como parte da súa actividade habitual, están xa na actualidade recompilando e xestionando unha gran cantidade de datos en ámbitos tan diversos como cartografía, catastro, estatística, orzamentos e gasto público, rexistros empresariais, lexislación, transporte, comercio, sanidade, educación, criminalidade, medio ambiente, resultados electorais ou contratación pública.

Ademais, máis de tres cuartas partes deses datos oficiais están tamén dispoñibles en liña dalgún modo a través dos múltiples sitios web xestionados polos distintos organismos gobernamentais. Con todo, tan só unha pequena porcentaxe de todos eses conxuntos de datos xa dixitalizados (ao redor do 10%) poden considerarse realmente  datos abertos(Abre en nova xanela)  e, ademais, a gran maioría deles concéntranse nos 10 países que lideran o ranking.

O cinco problemas máis habituais, ordenados segundo a súa frecuencia, que foron detectados no estudo realizado polo Barómetro tras a análise de 1.380 conxuntos de datos:

  • Licenzas non abertas: Tan só un 18% dos datos que se publican están claramente asociados a unha licenza aberta que permita usar os datos sen ningún tipo de restrición máis aló da atribución á fonte orixinal. Iso quere dicir que nunha gran maioría dos datos dispoñibles as licenzas son restritivas ou simplemente descoñecidas, impedindo deste xeito a súa reutilización.
  • Conxuntos de datos incompletos: Unicamente un 32% dos conxuntos de datos dixitalizados que se analizaron publícanse de forma completa para facilitar a súa descarga e uso. A maioría dos datos na actualidade atópanse fraccionados e diseminados entre múltiples seccións do sitio no que se publican ou mesmo entre diferentes sitios web dificultando considerablemente a súa localización.
  • Formatos non legibles por máquinas ou dificilmente reutilizables: Pouco máis da metade dos datos (concretamente un 55%) publícanse en formatos que, ademais de ser legibles polas máquinas, poden tamén reutilizarse facilmente. O uso de formatos estandarizados é moi limitado, o que fai máis difícil a interoperabilidade. Así mesmo, os formatos propietarios seguen sendo maioría, limitando tamén o acceso a aqueles usuarios que non conten co software necesario.
  • Datos desactualizados: Ata un 26% dos datos dispoñibles non se actualizan coa frecuencia que sería adecuada segundo a súa natureza. Igualmente, na maioría dos casos tampouco se indica cal será a frecuencia de actualización a seguir. Os datos desactualizados perden gran parte do seu interese para os potenciais reutilizadores.
  • Taxas de acceso: Aínda é necesario pagar unha taxa para poder ter acceso completo a un 10% dos datos publicados. Isto non só limita considerablemente o público beneficiado polo uso deses datos, senón que tamén contribúe a aumentar a fenda dixital.

Todos estes problemas afectan directamente a características que son distintivas dos datos abertos e son a clave do seu potencial. Mentres non se cumpra con todas estas características non será posible obter todos os  beneficios sociais e económicos ofrecidos polos datos abertos(Abre en nova xanela) .

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Goberno aberto