accesskey_mod_content

Obert el termini per sol?licitar un an?lisis HTTPS dels entorns i aplicacions web del sector p?blico

11 abril 2017

Logo CCN-CERT

El CCN-CERT, dins del seu campa?a de impuls a la implantaci?n d'HTTPS a les seus electr?nicas del sector p?blico, ha obert el termini per sol?licitar un an?lisis dels dominis, servidors i aplicacions web de tots aquells organismes i entitats que as? ho desitgin.

Els sol?licitants d'aquest servei tenen fins al?19 de maig?per entrar a formar part de l'estudi del CERT Governamental Nacional que el seu objectiu ?s avaluar la implementaci?n d'HTTPS i l'estat actual de l'ecosistema HTTPS en el sector p?blico. Per a aix? tan s?l'haver de?n?emplenar un fitxer Excel?i enviar-ho a una direcci?n de correu, tots dos disponibles a la web de l'Informe del CCN-CERT(Obre en nova finestra) .

En aquest fitxer, haver de?n proporcionar tots els dominis, servidors i aplicacions web que desitgin incloure en l'estudi. Una vegada analitzats els entorns web objectiu, el CCN-CERT remetre? un informe amb els resultats detallats de l'an?lisis HTTPS. L'estudi es complementa amb l'informe de recomanacions per a la seva correcta implantaci?n.

El CCN-CERT(Obre en nova finestra) es?ala la import?ncia de fer ?s de comunicacions web el m?s segures/segures possibles, ?s a dir, basades ?nicamente en l'?s del protocol HTTPS enfront d'HTTP, independentment del dispositiu client utilitzat.

En paral?lel a aquest servei, el CCN-CERT ha publicat el seu Informe de Bones Pr?cticas?CCN-CERT BP-01/17. Recomanacions d'implementaci?n d'HTTPS?en el qual es recalca la import?ncia de fer ?s de comunicacions web el m?s segures/segures possibles, ?s a dir, basades ?nicamente en l'?s d'aquest protocol enfront d'HTTP, que proporciona tant mecanismes d'autenticaci?n com de xifrat i integritat. La utilizaci?n d'HTTPS en tecnolog?as web ?s d'aplicaci?n tant en entorns corporatius com per a l'?s particular de les mateixes, i independentment de si s?n accedides des d'ordinadors tradicionals com des de dispositius m?vils, o des de qualsevol altre dispositiu tecnol?gico, com els associats a l'Internet de les Coses (IoT, Internet of Things).

En aquesta ocasi?n, l'Informe de Bones Pr?cticas est? especialment dirigit als responsables de seguretat (no a l'usuari final) i en ?l s'inclouen detallis t?cnicos per la implementaci?n i desplegament segur/segur del protocol HTTPS en entorns, servidors i aplicacions web.

Font original de la not?cia(Obre en nova finestra) .

?

  • Seguretat
  • Cooperaci?n interadministrativa
  • Serveis electr?nicos
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General