accesskey_mod_content

Nova versión do informe servizo diagnóstico

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

01 setembro 2016

logo Observatorio Accesibilidade Web

Despregouse unha nova versión do servizo de diagnóstico a partir dos cambios suxeridos polos membros da comunidade a través do foro de colaboración.

Levouse a cabo unha remodelación dos informes que emite o Observatorio de Accesibilidade Web, tanto dos oficiais nas iteracións, como dos que remite o servizo de diagnóstico en liña.

A información reflectida non varía substancialmente pero si a forma na que se presenta dentro do documento. Destacan, entre outros cambios, a inclusión de novas táboas que permitirán reducir o tamaño do informe mantendo a mesma información pero presentada de forma agregada, a extracción da metodoloxía como anexo do informe, etc.

Todos estes cambios foron posibles grazas á activa participación dos membros da Comunidade de Accesibilidade , aos cales nos gustaría agradecer desde aquí e animar a seguir compartindo os seus coñecementos e achegas, imprescindibles para mellorar o servizo e que todos os membros da comunidade acábense beneficiando del.

Cabe lembrar que estes días se está realizando a iteración oficial programada para finais de agosto e cuxos resultados comezarán a distribuírse a partir de setembro. Os informes obtidos xa incorporarán estas novas melloras.

  • Accesibilidade