accesskey_mod_content

Publicat l'informe sobre l'estat de l'Administració Electrònica en les Comunitats Autònomes - CAU 2014

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

30 juny 2016

logo obsae

Este informe, amb dades arreplegades en 2015, ens dona una visió del progrés experimentat en els últims anys en temes d'administració electrònica

Augmenta el tant per cent dels procediments amb inici electrònic i la possibilitat que  a través de la pàgina web es puga realitzar el procediment complet i obtindre el servici, incloent la resolució i l'entrega. En general, es va consolidant la idea que no és necessari cap altre procediment formal en paper per al sol·licitant del servici.

Dins del grup de treball d'Observatori, Indicadors i Mesures del Comité Sectorial d'Administració Electrònica en el qual participen Comunitats Autònomes i Entitats Locals a través de la FEMP es realitza anualment l'informe CAU sobre l'estat de l'Administració Electrònica.

Un dels objectius d'este grup és monitorar l'avanç de l'Administració Autonòmica cap a l'Administració electrònica.

En eixe aspecte és de ressaltar l'increment, any a any, que han experimentat les diferents Comunitats Autònomes a subministrar al ciutadà canals interactius on poder  realitzar el procediment complet.

La majoria de procediments administratius, gradualment, passen de nivells on inicialment des de la pàgina web només era possible descarregar  en paper el formulari per a iniciar el procediment i posteriorment havia de ser enviat d'una manera no-electrònica a pàgines web, on es realitza una gestió integral.

Dins d'estos procediments podem citar els referents a Ajudes i Subvencions de  la política agrícola comuna, matriculació en centres d'ensenyament, autoritzacions de transports, reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, etc.

Consultar l'informe CAU - 2014

  • Observatori d'Administració Electrònica