accesskey_mod_content

Es publiquen les Conclusions de la Conferència “Digital and Open Government”

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

08 juny 2016

Logo comissió europea

Les conclusions de la Conferència sobre Govern Digital i Obert, organitzada per la presidència de Països Baixos del Consell de la UE i celebrada durant els dies 2 i 3 de juny de 2016, a Amsterdam, constaten l'avanç irreversible cap a l'administració digital i la necessitat de nous passos a la llum de les tendències tecnològiques, de les expectatives de la societat i del Mercat Únic Digital.

La conferència va posar de manifest que si bé s'avança notablement, a la llum de les dades oferides pels exercicis comparatius, nous passos són necessaris per a aconseguir una plena implantació de l'administració digital, corregir desequilibris entre països, aprofitar les possibilitats per a prestar millors servicis, amb menors càrregues administratives, major implicació dels ciutadans i major transparència, així com amb una millor eficàcia i eficiència. És necessària l'actuació conjunta i la cooperació juntament amb els corresponents principis i solucions d'interoperabilitat.

En la conferència es va debatre sobre els citats aspectes de l'actuació conjunta quant a un nou escenari de relació entre administracions, ciutadans i empreses mitjançant el progrés de les nocions de ‘digital per defecte’ tenint en compte que no tots els servicis són adequats per al canal digital, i que no tots els ciutadans saben com usar els mitjans digitals, i no poden ser exclosos dels servicis públics; d'obertura per defecte que reforça la confiança, una major participació dels ciutadans en els processos de govern i la co-creació, encara que amb la deguda atenció als riscos, ja que l'obertura pot estar condicionada per raons de privacitat, caràcter comercial o de seguretat; de la inclusividad en el sentit dels servicis públics digitals han de ser convenients i accessibles als usuaris de manera que no han de veure's exposats a processos enfadosos. També es va pronunciar a favor d'una millor reutilització de les dades, de la implementació de el ‘principi de solament una vegada’ i d'un enfocament centrat en les dades.

Es va constatar la importància d'assentar la confiança dels usuaris en els servicis d'administració digital; de la identificació de les persones; de la prestació dels servicis d'acord a les normes relatives a la privacitat i a la seguretat; de la cooperació dins de la UE i amb els països associats amb la finalitat de fer front a les barreres existents, tant nacionals i transfrontereres; d'un enfocament centrat en l'usuari; així com d'organitzar la interoperabilitat de forma transfronterera i entre dominis sectorials, alhora que s'usen estàndards i especificacions oberts.

Es va donar la benvinguda al Pla d'Acció d'administració electrònica de la UE 2016 – 2020 – Accelerant la transformació digital de l'administració(Obri en nova finestra) (COM(2016) 179 final) i es van subratllar els següents passos: establir objectius ambiciosos quant a l'establiment de l'administració digital; adoptar els principis de digital i obertura per defecte, amb la deguda atenció als riscos relatius a l'exclusió, la privacitat i la seguretat; promoure la reutilització de les dades atenent a la demanda dels mateixos per raons comercials i socials alhora que es fomenta un enfocament centrat en la dada; desplegar mesures de seguretat proporcionades; reforçar l'elaboració dels principis compartits i de la interoperabilitat transfronterera; i finalment, fomentar una cultura de la innovació amb implicació de les comunitats de desenvolupament i dels usuaris, que no haguera de veure's obstruïda per regles de contractació en excés estrictes.
 
Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Interoperabilitat
  • Cooperació interadministrativa
  • Observatori d'Administració Electrònica