accesskey_mod_content

Es publiquen les Conclusions de la Conferència “Digital and Open Government”

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

08 juny 2016

Logo comissió europea

Les conclusions de la Conferència sobre Govern Digital i Obert, organitzada per la presidència de Països Baixos del Consell de la UE i celebrada durant els dies 2 i 3 de juny de 2016, a Amsterdam, constaten l'avanç irreversible cap a l'administració digital i la necessitat de nous passos a la llum de les tendències tecnològiques, de les expectatives de la societat i del Mercat Únic Digital.

La conferència va posar de manifest que si bé s'avança notablement, a la llum de les dades ofertes pels exercicis comparatius, nous passos són necessaris per aconseguir una plena implantació de l'administració digital, corregir desequilibris entre països, aprofitar les possibilitats per prestar millors serveis, amb menors càrregues administratives, major implicació dels ciutadans i major transparència, així com amb una millor eficàcia i eficiència. És necessària l'actuació conjunta i la cooperació juntament amb els corresponents principis i solucions d'interoperabilitat.

En la conferència es va debatre sobre els citats aspectes de l'actuació conjunta quant a un nou escenari de relació entre administracions, ciutadans i empreses mitjançant el progrés de les nocions de ‘digital per defecte’ tenint en compte que no tots els serveis són adequats per al canal digital, i que no tots els ciutadans saben com usar els mitjans digitals, i no poden ser exclosos dels serveis públics; d'obertura per defecte que reforça la confiança, una major participació dels ciutadans en els processos de govern i la co-creació, encara que amb la deguda atenció als riscos, ja que l'obertura pot estar condicionada per raons de privadesa, caràcter comercial o de seguretat; de la inclusividad en el sentit dels serveis públics digitals han de ser convenients i accessibles als usuaris de manera que no han de veure's exposats a processos enutjosos. També es va pronunciar a favor d'una millor reutilització de les dades, de la implementació de el ‘principi de solament una vegada’ i d'un enfocament centrat en les dades.

Es va constatar la importància d'assentar la confiança dels usuaris en els serveis d'administració digital; de la identificació de les persones; de la prestació dels serveis d'acord a les normes relatives a la privadesa i a la seguretat; de la cooperació dins de la UE i amb els països associats amb la finalitat de fer front a les barreres existents, tant nacionals i transfrontereres; d'un enfocament centrat en l'usuari; així com d'organitzar la interoperabilitat de forma transfronterera i entre dominis sectorials, alhora que s'usen estàndards i especificacions oberts.

Es va donar la benvinguda al Pla d'Acció d'administració electrònica de la UE 2016 – 2020 – Accelerant la transformació digital de l'administració(Obre en nova finestra) (COM(2016) 179 final) i es van subratllar els següents passos: establir objectius ambiciosos quant a l'establiment de l'administració digital; adoptar els principis de digital i obertura per defecte, amb la deguda atenció als riscos relatius a l'exclusió, la privadesa i la seguretat; promoure la reutilització de les dades atenent a la demanda dels mateixos per raons comercials i socials alhora que es fomenta un enfocament centrat en la dada; desplegar mesures de seguretat proporcionades; reforçar l'elaboració dels principis compartits i de la interoperabilitat transfronterera; i finalment, fomentar una cultura de la innovació amb implicació de les comunitats de desenvolupament i dels usuaris, que no hagués de veure's obstruïda per regles de contractació a l'excés estrictes.
 
Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Interoperabilitat
  • Cooperació interadministrativa
  • Observatori d'Administració Electrònica