accesskey_mod_content

Publícanse as Conclusións da Conferencia “Dixital and Open Government”

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 xuño 2016

Logo comisión europea

As conclusións da Conferencia sobre Goberno Dixital e Aberto, organizada pola presidencia de Países Baixos do Consello da UE e celebrada durante os días 2 e 3 de xuño de 2016, en Amsterdam, constatan o avance irreversible cara á administración dixital e a necesidade de novos pasos á luz das tendencias tecnolóxicas, das expectativas da sociedade e do Mercado Único Dixital.

A conferencia puxo de manifesto que aínda que se avanza notablemente, á luz dos datos ofrecidos polos exercicios comparativos, novos pasos son necesarios para lograr unha plena implantación da administración dixital, corrixir desequilibrios entre países, aproveitar as posibilidades para prestar mellores servizos, con menores cargas administrativas, maior implicación dos cidadáns e maior transparencia, así como cunha mellor eficacia e eficiencia. É necesaria a actuación conxunta e a cooperación xunto cos correspondentes principios e solucións de interoperabilidade.

Na conferencia debateuse sobre os citados aspectos da actuación conxunta canto a un novo escenario de relación entre administracións, cidadáns e empresas mediante o progreso das nocións de ‘dixital por defecto’ tendo en conta que non todos os servizos son adecuados para a canle dixital, e que non todos os cidadáns saben como usar os medios dixitais, e non poden ser excluídos dos servizos públicos; de apertura por defecto que reforza a confianza, unha maior participación dos cidadáns nos procesos de goberno e a co-creación, aínda que coa debida atención aos riscos, xa que a apertura pode estar condicionada por razóns de privacidade, carácter comercial ou de seguridade; da inclusividad no sentido dos servizos públicos dixitais deben ser convenientes e accesibles aos usuarios de forma que non deben verse expostos a procesos engorrosos. Tamén se pronunciou a favor dunha mellor reutilización dos datos, da implementación do ‘principio de só unha vez’ e dun enfoque centrado nos datos.

Constatouse a importancia de asentar a confianza dos usuarios nos servizos de administración dixital; da identificación das persoas; da prestación dos servizos de acordo ás normas relativas á privacidade e á seguridade; da cooperación dentro da UE e cos países asociados co fin de facer fronte ás barreiras existentes, tanto nacionais e transfronteirizas; dun enfoque centrado no usuario; así como de organizar a interoperabilidade de forma transfronteiriza e entre dominios sectoriais, á vez que se usan estándares e especificacións abertos.

Deuse a benvida ao Plan de Acción de administración electrónica da UE 2016 – 2020 – Acelerando a transformación dixital da administración(Abre en nova xanela) (COM(2016) 179 final) e subliñáronse os seguintes pasos: establecer obxectivos ambiciosos en canto ao establecemento da administración dixital; adoptar os principios de dixital e apertura por defecto, coa debida atención aos riscos relativos á exclusión, a privacidade e a seguridade; promover a reutilización dos datos atendendo á demanda dos mesmos por razóns comerciais e sociais á vez que se fomenta un enfoque centrado no dato; despregar medidas de seguridade proporcionadas; reforzar a elaboración dos principios compartidos e da interoperabilidade transfronteiriza; e finalmente, fomentar unha cultura da innovación con implicación das comunidades de desenvolvemento e dos usuarios, que non debese verse obstruida por regras de contratación en exceso estritas.
 
Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Interoperabilidade
  • Cooperación interadministrativa
  • Observatorio de Administración Electrónica