accesskey_mod_content

Disponible nova versió d'ARXIVI

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

26 febrer 2016

logo arxivi

S'inclouen nombroses millores i alguns canvis rellevants

Arxivi és una aplicació web d'arxiu definitiu d'expedients i documents electrònics, que compleix amb el que es disposa sobre este tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
Arxivi proporciona les eines necessàries per a la creació per part d'un super-administrador d'un sistema d'administració i gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Arxivi de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes.
Avui dia 25 de Febrer s'ha posat en producció una nova versió de l'aplicació ARXIVI que inclou nombroses millores i alguns canvis rellevants, entre els quals es troben:

  • Intregración amb Cl@ve.
  • Safata d'expedients retornats: s'ha afegit la funcionalitat de poder registrar i veure les dades dels expedients que havent-hi estat ingressats en algun moment s'han retornat a l'aplicació origen per poder ser modificats.
  • Millores en la transferència entre centres d'arxiu.
  • Automatització de missatges d'error mitjançant l'eina Graylog.
  • Millores en el cercador d'expedients
  • Millores i modificacions internes en els serveis web.

Més informació sobre la solució ARXIVI en el CTT.

  • Serveis electrònics