accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: ISA2 renova o impulso da interoperabilidade na Unión Europea

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 febreiro 2016

Logo OBSAE

ISA2 estende o alcance ás empresas e os cidadáns, á vez que reforza as súas áreas de actuación.

A Estratexia para un Mercado Único Dixital para Europa(Abre en nova xanela) refírese en numerosas ocasións á interoperabilidade. Non é casual pois a interoperabilidade é un requisito para facilitar a interacción cos cidadáns e, en particular, para poder facer realidade, entre outros, o principio de só unha vez (once-only), é dicir, o relativo a non pedir aos cidadáns datos ou documentos que están en poder da Administración.

Para promover a interoperabilidade, a Unión Europea sérvese de instrumentos tales como o programa ISA e o seu sucesor ISA2. O programa ISA2, aprobado en decembro de 2015 e en execución desde comezos de 2016 ata o final de 2020, cunha dotación financeira de 130.928.000 euros, estende o alcance ás empresas e os cidadáns, á vez que reforza as súas áreas de actuación.

Para máis información pode consultar a nota técnica: " ISA2 renova o impulso da interoperabilidade na Unión Europea "

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Cooperación interadministrativa
  • Empresa
  • Cidadán