accesskey_mod_content

Estudi de la maduresa de les dades obertes a Europa

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

27 gener 2016

logo dades.gob

En el marc del projecte del nou Portal de dades obertes europeu, s'ha elaborat un primer estudi on s'analitza el nivell de maduresa de les iniciatives de dades obertes en els estats membre de la Unió Europea.

En el marc del projecte del nou Portal de dades    obertes europeu(Obre en nova finestra) , s'ha elaborat un primer estudi on s'analitza el nivell de maduresa de les iniciatives(Obre en nova finestra) de dades obertes en els estats membre de la Unió Europea, juntament amb Liechtenstein, Noruega i Suïssa (UE28+). 

 

 

Aquest estudi, que es desenvoluparà de forma anual, pretén ser  base de coneixement que faciliti la configuració d'una xarxa d'experts de líders europeus, per aprofundir en les activitats que s'estan desenvolupant a nivell nacional i per identificar aspectes comuns en els quals oferir suport i suport especialitzat.

Amb la finalitat d'identificar el nivell de maduresa del país es fixen dos indicadors clau, que al seu torn inclouen diversos subindicadores. Aquestes mètriques van dirigides a avaluar tant el status quo de les polítiques nacionals de dades obertes com els diferents trets dels portals open data de cada país. El primer d'ells, relatiu a aspectes lligats a la disponibilitat de dades obertes, valora diferents aspectes relacionats amb les polítiques open data en cada estat i en quina mesura cada país desenvolupa accions per mesurar l'impacte social i econòmic de la reutilització de les dades.

El segon indicador, dirigit a analitzar conceptes relacionats amb el nivell de maduresa dels portals de dades obertes, mesura la usabilitat de les plataformes en termes de funcionalitat, facilitat per a la reutilització de les dades i de capacitat d'accés a dades procedents de diferents sectors.

D'acord amb els resultats d'aquesta primera edició de l'estudi, dels UE28+ participants, el 87% d'ells ja disposa d'un portal de dades obertes, a excepció de Letònia, Liechtenstein, Luxemburg i Malta. A més, dos terços compten amb una política de dades obertes integrada en la seva normativa nacional. No obstant això, solament el 44% ha aconseguit un nivell de maduresa òptim en la seva cultura de dades obertes. L'estudi mostra que encara existeixen grans diferències entre els estats membre, ja que únicament el 32% de les nacions compten amb polítiques consolidades amb lleis específiques que treballen activament en el foment de la reutilització de la informació a nivell estatal i local.

A partir de la conjunció dels anteriors indicadors s'ha creat un rànquing de les iniciatives de les dades obertes a Europa on els països es classifiquen en una de les següents tres categories segons el seu nivell de maduresa:

 • Principiants: estats que han començat la seva marxa en la cultura open data però presenten limitacions en la disponibilitat, accessibilitat, funcionalitats del portal i nombre de datasets disponibles.
 • Seguidors: compleixen amb els aspectes bàsics i els seus portals compten amb funcionalitats avançades; no obstant això, la publicació de dades encara és limitada.
 • Líders: nacions més avançades en matèria de dades obertes que disposen de portals open data robusts i forts mecanismes de coordinació a nivell nacional, regional i local.

Així, segons les dades recollides en l'estudi, set dels EU28+ (25%) se situen en les posicions més baixes del rànquing (Principiants), mentre que la mitada dels estats membre, catorze en total, s'han classificat com a Seguidors (50%) i solament deu nacions pertanyen al grup de líders “Trend Setters” (35% )del sector de dades obertes a Europa.

Tal com mostra el gràfic anterior, Espanya s'inclou en el grup de líders del marc europeu en aconseguir les majors puntuacions en tots dos indicadors. Els resultats de l'estudi mostren que el sector de les dades obertes nacional ha aconseguit un nivell òptim de maduresa i pot servir d'exemple per a altres nacions que estan  treballant per  millorar les seves iniciatives open data.

Finalment, l'estudi inclou també un conjunt de recomanacions per ajudar als països analitzats a aconseguir la maduresa en les seves polítiques de dades obertes; entre els  suggeriments recollits es troben:

 • Necessitat d'implantació de  polítiques que fomentin la cooperació entre les administracions públiques i els possibles reutilitzadors.
 • Implementació de funcionalitats bàsiques que augmentin la usabilitat dels portals i estimulin la reutilització de la informació.
 • Augment del coneixement de la cultura open data per part de la ciutadania i el sector privat.
 • Més formació als treballadors públics que els ajudi a comprendre millor la importància de les dades obertes.
 • Desenvolupament de guies nacionals que serveixin de suport a les iniciatives locals, i en les quals s'ofereixin pautes sobre els sectors prioritaris sobre els quals incidir o freqüència de publicació/actualització de les  dades.
 • Mesurament de l'èxit de les iniciatives de dades obertes per identificar els avantatges aconseguits i les àrees susceptibles de millora.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

 • Govern obert
 • Observatori d'Administració Electrònica