accesskey_mod_content

Constituído o Grupo de Traballo do Comité Sectorial para o Documento, Expediente e Arquivos Electrónicos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 xaneiro 2016

Este grupo de traballo multidisciplinar e coa participación de todos os niveis administrativos chegará a acordos respecto diso da estratexia de xestión documental, estruturas de metadatos, ferramentas de arquivo, procesos de ingreso ou transferencia, arquivo único, etc.

O día 19 de xaneiro de 2016 celebrouse a primeira reunión constitutiva do Grupo de Traballo do Comité Sectorial de Administración Electrónica para o Documento, Expediente e Arquivo Electrónicos. Do grupo forma parte persoal cualificado do mundo archivístico, así como persoal do mundo das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC), de 15 comunidades autónomas, a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), a Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) e A Conferencia de Arquiveiros de Universidades Española (CAU). Por parte da Administración Xeral do Estado, concretamente, o grupo conta con representantes da Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos e da Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través dos arquivos centrais do ministerio e da Dirección de Tecnoloxías de Información e as Comunicacións.

Tratáronse de maneira introdutoria diversos temas que perseguen unha interoperabilidade e unha reaprovechamiento de solucións dirixidas a unha correcta xestión de documentos, de capital importancia para calquera organización.

Así, están a exporse subgrupos de traballo nos que se poidan debater e tomar decisións relativas a estratexia de xestión documental, estruturas de metadatos, ferramentas de arquivo, procesos de ingreso ou transferencia, arquivo único, e un longo etcétera que ten que obxectivo último un bo servizo ao cidadán, como garantes de salvagárdaa e unha correcta xestión documental da actividade administrativa.

  • Cooperación interadministrativa