accesskey_mod_content

Publicada a directiva de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público

02 decembro 2016

Logo Comisión Europea

Nos próximos 21 meses deberase traspor á lexislación española e virá substituír e mellorar as condicións xa esixidas aos portais das administracións públicas no Real Decreto 1494/2007

Publicouse no Boletín oficial da Unión Europea a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela)

Tras o acordo político alcanzado o pasado mes de maio por Comisión Europea, Parlamento Europeo e Consello europeo (estados membros) publícase esta directiva que entrará en vigor aos 20 días da súa publicación no DOUE.

A Directiva cubrirá todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público, desde os das administracións, tribunais e servizos de policía aos dos hospitais, universidades e bibliotecas públicas, e fará que sexan accesibles a todos os cidadáns, especialmente a aqueles con dificultades auditivas, visuais ou funcionais.

Nos próximos 21 meses deberase traspor á lexislación española e virá substituír e mellorar as condicións xa esixidas aos portais das administracións públicas no Real Decreto 1494/2007(Abre en nova xanela) , é dicir, que todos os portais cumpran os requisitos de prioridade 1 e 2 da norma UNE 139803:2012 (equivalente a nivel AA en WCAG 2.0).

Algúns aspectos destacables con respecto ás esixencias actuais en España son:

  • A inclusión das aplicacións móbiles desenvolvidas polas Administracións Públicas.
  • A inclusión de intranets ou extranets novas ou que se renoven substancialmente.
  • En cada portal deberá existir unha declaración de accesibilidade, un mecanismo para reportar erros e solicitar a demanda contidos non accesibles.
  • Cada Estado Membro deberá definir un mecanismo de supervisión e organismo encargado diso.
  • Realizaranse reportes públicos á Comisión Europea cada 3 anos do estado de aplicación da directiva.

As normas establecidas entrarán en vigor para os portais novos 12 meses despois da trasposición, para o resto de portais 24 meses despois da trasposición e para as aplicacións móbiles 33 meses despois da trasposición.

Nos próximos 24 meses, segundo establece a propia directiva, os estados membros deberán porse de acordo e definir a metodoloxía de monitorización e reporte, os modelos de declaración de accesibilidade e unhas especificacións técnicas comúns para o ámbito das aplicacións móbiles.

Máis información sobre accesibilidade TIC nas administracións públicas españolas.

  • Accesibilidade
  • Servizos electrónicos
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral