accesskey_mod_content

Nova Guía de accesibilidade en documentos PDF

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

02 setembro 2015

logo observatorio de accesibilidade

O Observatorio de Accesibilidade Web publica unha nova versión da Guía de accesibilidade en documentos PDF adaptada á norma UNE 139803:2012 e que tamén trata a problemática de xeración de documento accesibles en office word e libre office.

O Observatorio de Accesibilidade Web continúa preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicación do novo estándar UNE 139803:2012(Abre en nova xanela) (equivalente ao WCAG 2.0).

Nesta ocasión publícase unha nova versión da Guía de Accesibilidade en documentos PDF adaptada á norma UNE 139803:2012.

A accesibilidade dos contidos dispoñibles en internet implica tamén aos documentos PDF. Por tanto, é necesario asegurar que este tipo de documentos, que son visualizados desde unha interface diferente á navegador web, sigan sendo accesibles.

Esta guía de axuda diríxese aos editores de contidos que necesitan xerar materiais accesibles. Aínda que se aborda desde o punto de vista da xeración final dun documento PDF accesible, tamén recolle os pasos que hai que dar para xerar documentos accesibles en office word ou en libre office e que son a base para xerar o documento PDF final accesible.

Esta nova guía publicouse no tradicional formato PDF e en formato ePUB para facilitar a súa consulta e lectura. A súa descarga atópase dispoñible desde a apartado "Accesibilidade en PDFs"

  • Accesibilidade