accesskey_mod_content

Disponibles les anàlisis d'UNEIX 139803:2012 en l'Observatori d'Accessibilitat Web

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

14 maig 2015

logo observatori d'accessibilitat

El servei de diagnòstic en línia ofereix ja la possibilitat de realitzar anàlisi pel que fa a la nova metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 i que ha estat provisionalment aprovada per al seu ús per les Administracions Públiques.

Dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web el servei de diagnòstic en línia permet, a qualsevol departament de les Administracions Públiques, realitzar anàlisis automàtiques d'accessibilitat conformes a les metodologies de l'estudi de l'observatori d'accessibilitat web. Als prèviament existents, basats en norma UNEIX 139803:2004 (semblant a WCAG 1.0), s'uneixen els basats en norma UNEIX 139803:2012(Obre en nova finestra) (equivalent a WCAG 2.0).

La nova metodologia ha estat discutida i presentada en el Grup de Treball de llocs web de l'AGE i el grup de treball de "Observatori, Indicadors i Mesures" del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica (AGE, CCAA, EELL). Amb la col·laboració de tots els àmbits implicats s'ha aprovat la  Metodologia UNEIX 139803:2012(Obre en nova finestra) que ha servit com a base per construir aquestes noves opcions en el servei de diagnòstic en línia.

Amb la posada en funcionament de les anàlisis conformes a UNEIX 139803:2012 comença ara la fase de verificació i prova d'aquesta nova metodologia a la quin es convida a tots els organismes de les Administracions Públiques. Poden remetre'ns tots els comentaris a través dels fòrums disponibles en la comunitat accessibilitat.

Aquesta metodologia serà aprovada com a definitiva una vegada s'hagi realitzat la primera iteració de prova de l'observatori i es verifiqui la seva validesa final sobre múltiples portals en actiu.

El servei de diagnòstic en línia està disponible a través de la Comunitat Accessibilitat com a punt d'encontre per als gestors de portals web de les administracions públiques de qualsevol àmbit administratiu (AGE, CCAA, EELL, universitats, altres ens estatals, etc.). En ell es pot compartir informació i experiències i resoldre dubtes. Qualsevol gestor de les administracions públiques pot sol·licitar formar part d'aquesta comunitat i fer ús dels serveis oferts.

  • Accessibilitat