accesskey_mod_content

A Xunta de Galicia impulsa a dixitalización dos rexistros

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 xullo 2015

O Goberno rexional fixa no ano 2016 o obxectivo de ir eliminando o papel na relación dos cidadáns coa administración

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, puxo en valor o impulso á dixitalización dos rexistros e fixou no ano 2016 o obxectivo de ir eliminando o papel na relación dos cidadáns coa Administración.

O goberno galego destaca que o impulso á dixitalización das oficinas de rexistro é un paso fundamental para conseguir unha tramitación 100% electrónica. Así, está a pilotarse actualmente no Rexistro Xeral, continuará estendéndose de maneira progresiva no último trimestre de 2015 aos rexistros xerais da Xunta en Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo e aplicarase nas 342 oficinas de rexistro da Administración local galega ao longo de 2016.

O obxectivo é que a dixitalización chegue ás 533 oficinas que integran o Sistema Único de Rexistro ao longo de 2016. Deste xeito, considerarase “Galicia, para efectos de rexistro, como unha única administración pública”.

Unha vez completado o proceso, calquera documento que entre nestas unidades será dixitalizado e compulsado electronicamente co fin de conformar o expediente administrativo dixital, que se almacenará no Arquivo Dixital de Galicia.

Tamén entra en funcionamento o servizo Chave 365, que simplificará a xestión telemática coa Administración. Esta iniciativa facilitará a accesibilidade dos servizos de rexistro público en liña co uso de claves concertadas para acceder á sede electrónica. Do mesmo xeito, dará resposta ás dificultades do uso de certificado electrónico, evitará que as persoas que non están familiarizadas co emprego das novas tecnoloxías queden excluídas dos servizos electrónicos e permitirá avanzar cara á sede electrónica móbil, facilitando o acceso desde dispositivos móbiles ou tabletas

O usuario terá que darse de alta no servizo, verificando a súa identidade nas oficinas de rexistro habilitadas ou ben a través da sede electrónica. Así mesmo, unha vez verificada a identidade, o usuario recibirá no seu móbil unha clave de acceso, que empregará xunto co seu NIF. Deste xeito, cada vez que queira realizar unha xestión, introducirá a clave de acceso e o NIF na sede electrónica e recibirá automaticamente no seu móbil un código de sinatura dun só uso e válido durante 24 horas para realizar o trámite telemático coa Administración rexional.

Este servizo poderá solicitarse a partir de agosto no Rexistro Xeral da Xunta e irase implantando progresivamente no resto das oficinas do Rexistro.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Identidade e Firma electrónica
  • Cooperación interadministrativa