accesskey_mod_content

El Govern i el Parlament de La Rioja signen un conveni de col·laboració per a la gestió informatitzada de la comptabilitat de la Càmera

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

25 febrer 2015

A través d'aquest acord l'Executiu de La Rioja posa a la disposició del Parlament, de manera gratuïta, l'aplicació comptable SicalWin, que permet l'elaboració i execució de pressupostos, gestió de tresoreria i la gestió economicofinancera.

El conveni estarà en vigor fins al 31 de desembre de 2015 i es prorrogarà automàticament per períodes anuals.

Els compromisos afecten a ambdues parts. L'Executiu de La Rioja posa a la disposició del Parlament, de manera gratuïta, l'aplicació comptable SicalWin així com un servei d'assistència a l'usuari sobre el maneig de l'eina.

Per la seva banda, el Parlament de La Rioja es compromet a disposar d'un equip informàtic apropiat i amb capacitat suficient per a aquesta aplicació. A més, haurà d'assumir la càrrega inicial de les dades d'exercicis anteriors.

L'Estratègia Digital per a una Administració Electrònica a La Rioja per als anys 2013-2015 inclou entre els seus objectius, “incrementar la cooperació entre administracions que generin estalvis per al sector públic i la interoperabilitat dels sistemes”.

Aplicació ‘SicalWin’

L'aplicació SicalWin és un potent, complet i consolidat sistema integrat de gestió econòmica, financera i pressupostària, especialment dissenyat per a l'Administració Pública.

Actualment, el Govern de La Rioja ofereix aquesta aplicació a 160 municipis de La Rioja, amb la finalitat de proporcionar-los una eina que els faciliti l'elaboració i execució del pressupost de l'entitat, la gestió de tresoreria… El cost del servei és de 30.934 euros a l'any.

Pròximament, es durà a terme un interfície amb la plataforma de facturació electrònica del Govern de La Rioja de tal forma que les factures remeses telemàticament es reflecteixin de forma automàtica en SicalWin.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa