accesskey_mod_content

Guía para publicar datos abertos de maneira rápida e sinxela (con CKAN)

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 febreiro 2015

datos.gob

O Proxecto Achega preparou un manual para aqueles membros da comunidade open data que desexen compartir os seus datos pero dispoñan de recursos limitados para levalo a cabo.

Así, a través desta guía, búscase axudar e orientar para que calquera poida abrir facilmente a súa información, sen a necesidade de posuír ampla experiencia ou coñecemento en estratexias de apertura da información ou as tecnoloxías asociadas a elas.

Para iso, o presente documento estrutúrase nunha primeira parte onde se establece un conxunto de directrices que servirán para localizar e preparar os datos para a súa publicación; englobando os seguintes apartados:

  • Seleccionar os datos a publicar: criterios para priorizar de forma correcta a información máis adecuada para o proxecto, tendo en conta as restricións existentes en materia de apertura da información.
  • Licenzas para facilitar a reutilización: información explícita sobre as condicións de uso dos datos abertos para mostrar as posibilidades de reutilización do open data.
  • Preparación dos datos: tipoloxía de formatos e características dos metadatos para que a información non só estea aberta, senón que sexa interoperable con datos procedentes doutras fontes.

Posteriormente, a manual mostra en detalle como publicar os datos na Web a través dun catálogo da forma máis simple posible. Neste proceso, utilízase como exemplo a plataforma gratuíta de código aberto CKAN(Abre en nova xanela) , aínda que as recomendacións xerais do manual poderían aplicarse a calquera outro tipo de plataforma a utilizar.

Esta guía crea unha folla de ruta, sinxela e rápida, para dar os primeiros pasos nunha iniciativa open data e experimentar coa publicación de datos abertos; sen necesidade dun investimento económico e de recursos a gran escala.

Fonte orixinal da noticia: datos.gob.es

  • Goberno aberto
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE