accesskey_mod_content

Comença l'aplicació obligatòria de la llei de factura electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

15 gener 2015

Logo Factura Electrònica

Les Administracions Públiques i els proveïdors han de tramitar des d'avui, dia quinze de gener les factures per via electrònica.

 

15 de gener de 2015.- Totes les Administracions Públiques han de rebre des d'avui de forma obligatòria les factures dels seus proveïdors per via electrònica, d'acord amb el que estableix la Llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable.

Tan sols podran quedar excloses de l'obligatorietat les factures amb import inferior a 5.000 euros i les destinades a serveis en l'exterior.

  • Totes les factures dels proveïdors de les AAPP quedaran automàticament registrades i tant les Administracions Públiques com els proveïdors podran fer un seguiment de les mateixes bandejant la possibilitat d'ocultar factures.
     
  • Només en l'Administració General de l'Estat, la tramitació electrònica estalviarà a l'any 51 milions d'euros i 2,3 milions d'euros més per deixar de tramitar-les en paper.
     
  • Les Administracions Públiques tindran un major control comptable de les factures, la qual cosa permetrà un millor compliment dels terminis de pagament, un major control de despesa pública i del dèficit, així com aprofundir en la lluita contra el frau.

Canvi històric en l'Administració

Aquesta Llei representa un important avanç en l'Administració electrònica i un canvi històric en la facturació de les Administracions Públiques espanyoles. En un període aproximadament d'un any, les AAPP han posat en funcionament sistemes de gestió i seguiment de la seva facturació a través dels registres comptables per adequar-se a la factura electrònica a través dels seus punts d'accés, la qual cosa representa un esforç important pel canvi radical d'un sistema de paper a un altre íntegrament electrònic.

L'Administració General de l'Estat, a més, ha realitzat un doble esforç, d'una banda, adaptar tots els seus sistemes a la factura electrònica i, d'altra banda, proporcionar un punt general d'entrada de factures electròniques adaptat també per incorporar a totes les Administracions Territorials. Aquestes, podien crear el seu propi punt d'accés o utilitzar el que l'Administració General de l'Estat ha posat a la seva disposició, per facilitar-los el treball i un estalvi considerable en la inversió.

L'Administració General de l'Estat, a més, ha tingut el seu Punt d'Entrada de Factures electròniques funcionant des del 15 de gener de 2014, un any abans, on s'han rebut factures electròniques dels proveïdors, de forma voluntària, des del primer trimestre d'aquest any.

Adhesions a FACe

El Punt d'Entrada de Factures electròniques (FACe) de l'Administració General de l'Estat, té integrats avui els diferents punts de tramitació dels ministeris. A més, s'han adherit a la seva utilització, les CCAA d'Astúries, Regió de Múrcia, Illes Balears, Extremadura, Comunitat Foral de Navarra, Ciutat Autònoma de Melilla, Catalunya, Andalusia, Canàries, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Aragó i Castella-la Manxa.

Altres CCAA, La Rioja, Castella i Lleó, Galícia i País Basc, no s'han adherit a FACe, però han disposat un punt d'accés propi d'entrada de factures electròniques, i l'alguns casos s'està estudiant la possibilitat d'intercanvi d'informació entre aquests punts i FACe.

Quant a EELL, s'han adherit a FACe 5.177 i 17 universitats.

Veure llistat d'Entitats Locals adherides

Estalvis de la factura electrònica

Els estalvis anuals benvolguts, només per a l'Administració General de l'estat, pel canvi a tramitació electrònica de les factures, s'eleven a 51 milions d'euros i 2,3 milions d'euros d'estalvi en paper.

Els estalvis per factura es calculen per als proveïdors de béns i serveis de les Administracions Públiques en 0,70€, passant d'un cost en paper de 0,76€ a un cost electrònic de 0,06€.

Les Administracions Públiques estalvien per recepció 2,78€, passant d'un cost en paper de 2,87€ a un cost en electrònic de 0,09€.
En total, cada factura presentada suposa un estalvi de 3,75€.

Lluita contra la morositat

La Llei, aprovada dins de les actuacions de l'informe CORA, permet l'erradicació de la morositat en el sector públic, on ja -amb anteriors mesures, com el Pla de Pagament a Proveïdors i el Fons de Liquiditat Autonòmic- s'ha aconseguit reduir el deute comercial de les Administracions Territorials un 70%, així com el període mitjà de pagament als proveïdors que, en l'Administració Central i la Seguretat Social, es va situar ja al novembre en només 9,59 dies.

L'engegada dels mecanismes extraordinaris de finançament, des de 2012, han aconseguit la reducció del deute comercial de les Administracions Territorials, cal destacar que al llarg d'aquests anys d'han pagat més de vuit milions de factures pendents a gairebé 200.000 empreses, principalment pimes i autònoms, que van permetre el manteniment de 400.000 llocs de treball i que van representar una injecció de liquiditat a les Administracions Territorials superior als 103.000 milions d'euros.

Beneficis per a proveïdors i AAPP des d'avui

Es reforça la protecció dels proveïdors, en deixar constància de la data de presentació de la seva factura, la qual cosa permet un millor control de la mateixa. A més, s'agilita la tramitació de les factures, en incorporar les noves tecnologies, facilitant el seu seguiment per al seu pagament posterior i per al seu control comptable.

I, dins de les Administracions Públiques, els òrgans de control intern podran accedir a qualsevol moment a la documentació i informació del registre comptable de factures i elaboraran anualment un informe en el qual s'avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat.

Els registres comptables, a més, remetran a l'Agència Tributària informació sobre les factures rebudes, amb l'objectiu d'assegurar el compliment de les obligacions tributàries i de facturació. Així mateix, hi haurà intercanvi d'informació entre l'Agència Tributària, la Seguretat Social i les AAPP, amb l'objectiu d'enfortir també la lluita contra el frau.


Nota de premsa MINHAP (pdf)(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics