accesskey_mod_content

A Deputación de Cidade Real garante a implantación da Administración electrónica en toda a provincia

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

14 xaneiro 2015

O deputado provincial ha presentado o catálogo de servizos telemáticos ofrecidos a todos os concellos e á cidadanía.

Destacou o progresivo incremento dos trámites electrónicos integrais e asegurou que desde 2010 a 2014 elaborouse en Sede Electrónica un catálogo de servizos de administración desde o que fose factible poder pedir "desde un certificado de empadroamento, unha licenza de obras ou presentar unha factura electrónica, aforrando tempo, diñeiro, evitando desprazamentos e reducindo custos ambiental inherentes ao uso de papel".

O sistema que impulsa a Deputación Provincial ha permitido aforrar nos últimos meses aos concellos, entidades e cidadáns máis de 125.000 euros. Como exemplo, o deputado sinalou que no primeiro semestre de 2014, máis do 95 por cento dos documentos, ao redor de 23.300, que se presentou nos diferentes departamentos e servizos realizouse a través de firma electrónica. Mesmo matizou que ao 30 de novembro do pasado ano, no que se refire ao rexistro de saída, 48.800 documentos, o 95,23 por cento, foron asinados de maneira electrónica, o que significa que tan só o 5 por cento restante, 2.094 documentos, tramitáronse de forma tradicional.

Outro dato que avala a implantación da administración electrónica, segundo puxo de manifesto o deputado provincial, é que, a falta de contabilizar o último mes do pasado exercicio, practicáronse 30.975 notificacións, o 70,55 por cento, a través da ferramenta "Comparece", e que no rexistro de entrada recibíronse por vía telemática 43.238 documentos, o 58,78 por cento. "Unha materia que temos pendente porque aínda existen 30.324 os documentos recibidos en papel", lamentouse o deputado.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos