accesskey_mod_content

O ministro do Interior presenta o novo DNI electrónico 3.0

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 xaneiro 2015

O novo documento, presentado en Lleida, provincia piloto, incorpora un chip certificado como dispositivo seguro, con maior capacidade e velocidade, e coa mesma validez xurídica que a firma manuscrita e dotado de tecnoloxía NFC. Tamén se presentou o novo pasaporte 3.0 que integra novas medidas de seguridade e un chip de altas prestacións.

O ministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, presentou onte o novo DNI electrónico 3.0 que, ademais de incorporar un chip certificado como dispositivo seguro -de maior capacidade e velocidade-, permite a transmisión de datos vía NFC (Transmisión de Datos por Contacto) e radiofrecuencia.

Tamén inclúe novas medidas de seguridade e dota á firma electrónica da mesma validez xurídica que a firma manuscrita. O ministro do Interior afirmou que esta iniciativa se enmarca no obxectivo que se fixou ao iniciar esta lexislatura: facer de España un país máis seguro.
O lanzamento do novo DNIe 3.0 realízase en Lleida como cidade piloto e a súa implantación estenderase progresivamente ao resto do territorio español. Durante este acto presentouse tamén o novo Pasaporte 3.0, que xa se está emitindo en toda España e que igualmente está dotado dun chip de maior capacidade e velocidade; un novo papel de seguridade, compoñentes holográficos renovados; tactocel e outras medidas de seguridade invisibles.

Entre as principais características do novo Documento Nacional de Identidade atópase un chip máis rápido, con máis capacidade e certificado como dispositivo seguro de creación de firma electrónica recoñecida, dotándoo da mesma validez xurídica que a firma manuscrita. Debido ás súas novas capacidades técnicas, o DNI 3.0 poderá ser usado como documento de viaxe electrónica. Así mesmo, permitirá a comunicación con smartphones a través dunha antena de radiofrecuencia e vía NFC.

A Dirección Xeral da Policía ten vixente un Plan Estratéxico que mantén entre os seus obxectivos o desenvolvemento dunha Policía 3.0 baseada na innovación tecnolóxica e un uso máis eficiente dos recursos. Entre as actuacións que integran esta transformación atópase o deseño e lanzamento do DNIe 3.0 cuxa posta en marcha arrinca hoxe.

Tecnoloxía de lectura sen contactos

Conscientes da necesidade non só de implementar un instrumento de elevada seguridade, senón tamén de mellorar e achegar aos cidadáns a súa usabilidade, a Dirección Xeral da Policía difundirá desde a súa páxina web e canles en redes sociais a información necesaria para a súa instalación e manexo de forma clara e sinxela. Ademais, estenderase a vixencia dos dous certificados de identificación e firma, e permitirase a lectura sen PIN do certificado de identificación, o que evitará a introdución repetida do número PIN nas transaccións e o bloqueo do PIN por introdución incorrecta do mesmo.

Dentro deste primeiro conxunto de medidas do impulso do novo DNIe, a Policía Nacional reforzará o servizo de denuncias de feitos delituosos que presta actualmente a través da súa páxina web ( www.policia.es(Abre en nova xanela) ), de tal forma que non será necesario que o cidadán se desprace fisicamente á comisaría para ratificar e asinar a denuncia.

Para facilitar o uso do DNIe en smartphones e tablets, incorporouse tecnoloxía de lectura sen contactos (NFC) no cartón do DNI 3.0, que permitirá a lectura do mesmo aproximándoo ao terminal. Os usos máis inmediatos da plataforma de servizos asociados ao DNIe 3.0 diríxense a facer distintas aplicacións para móbiles, as coñecidas apps, co concepto de autorizacións. Por exemplo: autorización a terceiras persoas para recoller paquetes que chegan por correo ou por servizos de mensaxería; para colexios, autorización a excursións dos nenos ou para asinar notas; recollidas de medicamentos nas farmacias, cando existe a receita electrónica, e o enfermo non pode retiralas; ou a firma segura de correos electrónicos.

O novo Pasaporte 3.0, que xa se está emitindo en toda España, está dotado dun chip de maior capacidade e velocidade; un novo papel de seguridade, compoñentes holográficos renovados; tactocel e outras medidas de seguridade invisibles. Ademais, o titular do pasaporte poderá deixar na base de datos de pasaportes un punto de contacto, teléfono ou correo electrónico, para que en caso de emerxencia fose do territorio español póidase avisar a alguén da súa contorna.

Compromiso coa innovación

"Cando na actualidade xa alcanzamos a nivel nacional a cifra de 43.400.000 DNIs electrónicos expedidos e de 11.200.000 de pasaportes, os novos modelos veñen demostrar, novamente, que esta institución ten vocación de servizo e afán pola mellora e innovación no exercicio das súas competencias que lle son propias", afirmou Fernández Díaz.

Seguidamente, subliñou que "o compromiso coa innovación foi unha constante desde as orixes mesmos do DNI, fai xa máis de 70 anos. Desde entón, cada cambio de modelo supuxo a adopción de avanzadas medidas de seguridade que dificultaron a súa alteración e falsificación, procurando con iso cumprir con éxito a súa finalidade de acreditar fiel e indubitadamente a personalidade do seu portador".

"É coñecido –agregou- que países como Estados Unidos ou o Reino Unido carecen dun sistema nacional de acreditación da identidade persoal semellante ao DNI; pero de entre os que contan con el, España atópase á vangarda ao dispor dun modelo que tamén garante aos cidadáns a acreditación da súa personalidade no uso das comunicacións telemáticas, conseguindo con iso xerar confianza e favorecer de maneira beneficiosa o impulso á nova sociedade da información".

Fonte Orixinal da Noticia(Abre en nova xanela)

Consulta neste vídeo as características detalladas do novo DNI-e(Abre en nova xanela) (399 MB)

  • Identidade e Firma electrónica