accesskey_mod_content

Actualització del Miniapplet i versió final del Client de Signatura

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

30 abril 2015

logo suite afirma

El client @signa ha procedit a la publicació de dues noves versions dels productes miniapplet i applet client de signatura.

El client @signa és un dels productes de la Suite @signatura de solucions d'identificació i signatura electrònica. Es proporciona a les Administracions Públiques perquè disposin dels instruments necessaris per implementar l'autenticació i signatura electrònica avançada d'una forma ràpida i efectiva.

El Client de Signatura és una eina de signatura electrònica en entorns d'escriptori i dispositius mòbils, que funciona en forma d'Applet de Java integrat en una pàgina Web mitjançant Javascript, com a aplicació d'escriptori, o com a aplicació mòbil, depenent de l'entorn de l'usuari.

S'ha procedit a la publicació, tant en la solució cliente@firma del PAe com en Forja-CTT(Obre en nova finestra) en la quin es troba alliberat de la nova actualització dels clients de signatura:

 • Miniapplet (v1.2o1)
 • Applet (v3.4) [versió final]

En tots dos casos, s'han dut a terme modificacions en la generació de signatures en format EPES, especialment en el cas de les factures electròniques (FacturaE).

A partir del dia 20/05/2015, la plataforma @signa del MINHAP validarà de forma estricta l'esquema d'aquest format de signatura. En concret, es validarà l'ordre dels dels elements inclosos en l'atribut .

Les especificacions XAdES 1.3.2 defineixen l'element "SignedSignatureProperties" com una llista ordenada dels següents
elements, tots amb caràcter opcional:

 • SigningTime
 • SigningCertificate
 • SignaturePolicyIdentifier
 • SignatureProductionPlace
 • SignerRole

A partir de la data indicada, es validarà de forma estricta que les ocurrències d'aquests elements es realitzen en l'ordre indicat.

En cas que estiguin utilitzant aquest format de signatura, es prega actualitzar a aquestes versions abans del 20/05/2015.

A més, en la versió 3.4 de l'Applet client de signatura, s'inclouen també millores i correcció d'errors, donant lloc amb aquesta publicació a la versió final del producte. Això significa que aquest component no serà evolucionat, encara que sí s'oferirà suport per al mateix. Per aquest motiu, es recomana la migració al Miniapplet en les aplicacions que fan ús de l'Applet client de signatura.

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Seguretat
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Centre de Transferència de Tecnologia