accesskey_mod_content

El Parlament Europeu dona el seu primer vistiplau a la futura Directiva d'Accessibilitat.

05 mar? 2014

logo Comisi?n Europea

Seg?n el text aprovat la futura directiva d'accessibilitat afectar? a tots els llocs web gestionats o finan?ats per entitats p?blicas i tambi?n als llocs web operats pel sector privat per? que desempe?en serveis p?blicos.

La Proposta per a una Directiva del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL sobre l'accessibilitat dels llocs web del sector p?blico i els llocs web operats per entitats que desempe?an tasques p?blicas ha estat tractada en la sesi?n plen?ria del Parlament Europeu del passat 26-2-2014. En ella s'ha procedit al seu aprobaci?n per 593 vots a favor i 40 en contra amb 13 abstencions. Aquest vot constitueix la posici?n de primera lectura del Parlament Europeu que el Consell de Ministres pot acceptar o adoptar la seva pr?pia posici?n per discusi?n posterior al Parlament.

La versi?n aprovada pel Parlament t? una aproximaci?n m?s ambiciosa que la proposta inicial de la Comisi?n posat que exigeix als estats membres que totes les seves web p?blicas siguin accessibles en comptes del llistat de 12 categor?as que es va proposar inicialment. Adem?s, el Parlament tambi?n vol que aquestes normes d'accessibilitat apliquin als llocs gestionats per entitats privades per? que desempe?an tasques p?blicas com la provisi?n de gas, electricitat, aigua, transport, salut, educaci?n, etc. Es contempla una excepci?n per les micro-pimes (de menys de 12 empleats).

Font original de la not?cia?(Obre en nova finestra)

Proposta inicial de directiva COM(2012)0721(Obre en nova finestra) ?

Evoluci?n del desenvolupament de la directiva(Obre en nova finestra)

  • Accessibilitat
  • Serveis electr?nicos
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General