accesskey_mod_content

Espanya en segona posició en el rànquing RISP d'ePSI Platform

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

30 abril 2013

Espanya ocupa una meritòria segona posició en el rànquing RISP

La iniciativa Plataforma ePSI(Obre en nova finestra)  per a la reutilització d'informació ha publicat recentment el rànquing de països de la Comissió Europea (Obre en nova finestra) d'acord a la seva situació en matèria de reutilització de la informació del sector púbic (RISP).

Aquest rànquing s'estableix sobre la base d'una sèrie d'indicadors dirigits a mesurar l'impacte de les polítiques i les pràctiques dutes a terme en aquesta matèria. En concret, els set aspectes que l'índex contempla són els següents:

  • Situació del país en relació a la trasposició de la Directiva en 2003/98/CE.
  • Posada en pràctica de les polítiques de reutilització.
  • Conceptes relacionats amb els formats en els quals es disposa la informació pública.
  • Política quant al cobrament de taxes.
  • Mesures per al control d'acords exclusius.
  • Disponibilitat de catàlegs regionals i locals de dades obertes.
  • Celebració d'esdeveniments nacionals i inter regionals.

D'acord a aquest índex, Espanya ocupa una meritòria segona posició, per darrere del Regne Unit. Esment especial requereix la puntuació obtinguda als apartats referits a la trasposició de la Directiva al marc jurídic espanyol, així com en els aspectes relatius a la disposició de conjunts de dades en formats oberts i estructurats en catàlegs nacionals, regionals i locals, associats sempre a comunitats de pràctica.

  • Govern obert
  • Centre de Transferència de Tecnologia