accesskey_mod_content

G-InSiDe permet generar documents i expedients electrònics a través de Xarxa SARA

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

29 novembre 2012

El servici G-InSiDe (Generador Inside), disponible per a les Administracions Pública a través de la Xarxa SARA.

El servici G-InSide (Obri en nova finestra)  (Generador InsiDe), disponible per a les AA.PP. a través de la Xarxa SARA en l'url http://ginsidews.seap.minhap.es/ginsidews/(Obri en nova finestra) , permet la generació de documents electrònics i expedients electrònics conformes amb Esquema Nacional d'Interoperabilitat , mitjançant un formulari que permet consignar les metadades mínimes obligatòries; com a resultat s'obtenen els fitxers XML de document electrònic i expedient electrònic.

G-InSiDe permet completar les metadades mínimes obligatòries del document o de l'expedient electrònic, adjuntar el document o documents corresponents, arreplegar les firmes electròniques del document a carregar, o bé firmar el mateix en el client, per a generar fitxers XML que poden ser emmagatzemats en els repositoris de cada entitat, amb la garantia que complixen les normes tècniques d'interoperabilitat.

G-InSiDe és un element més del producte "pare", InSide , que és l'abstracció mitjançant servicis web de qualsevol gestor documental que complisca els estàndards CMIS per a la gestió documental d'Expedients i Documents Electrònics, segons especificat en normes tècniques d'interoperabilitat .

InSiDe proporciona funcionalitats per al seu consum bé mitjançant servicis web, bé mitjançant l'ús de formularis en pàgines web, que permeten la generació dels fitxers XML dels documents i expedients electrònics segons l'especificat en normes tècniques d'interoperabilitat de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

Els elements principals d'InSide InSide són:

  • Operacions sobre els Expedients electrònics: Altes, Modificacions d'Estat, Versionat, obtenció de l'índex, generació de firmes electròniques, de segellat electrònic, etc.
  • Operacions sobre els Documents Electrònics: altes, baixes, modificacions, versionat, etc.
  • Operacions de Consulta: Sobre metadades, versions de documents.
  • Visor InSide.
  • Bus de servici de firma i generació de CSV i PDF (i-utils).

Més informació sobre InSide en Centre de Transferència de Tecnologia .
Contacte: inside@seap.minhap.es

  • Servicis electrònics
  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia