accesskey_mod_content

A Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica participa no Comité Director da Estratexia de Cloud Computing da Unión Europea.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 novembro 2012

O 19 de Novembro de 2012 constituíuse en Bruxelas o Comité Directivo da Asociación Europea de Cloud Computing (European Cloud Partnership, ECP). O obxectivo desta asociación é habilitar a colaboración entre as autoridades públicas e o sector privado co obxecto de contribuír á creación dun Mercado Único Dixital no ámbito do Cloud Computing.

Tanto o sector privado como o sector público do noso país forman parte deste Comité Directivo representados, respectivamente, a través de Telefónica e a Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e para o Impulso da Administración Electrónica do Ministerio de Facenda. As Administracións Públicas que participan no Comité xunto a España son Francia, Estonia, Austria, Holanda, Polonia e Noruega. A participación de España no Comité Directivo da Asociación supón un recoñecemento máis da estreita colaboración que se mantén coa Comisión Europea no ámbito da Administración Electrónica, participando tamén no Grupo de Expertos do Plan de Acción Europeo como no Comité ISA, así como do bo posicionamento do noso país neste tipo de novas tecnoloxías, nas que é absolutamente prioritario que Europa teña o liderado.

O Comité Directivo será un órgano de asesoramento para a Vicepresidenta Kroes, responsable da Axenda Dixital para Europa, durante a implantación da “Estratexia Europea de Cloud Computing”, e presídeo o Presidente de Goberno de Estonia, dada a importancia e alto nivel que dá a UE a este ámbito. A “Estratexia Europea de Cloud Computing” ten como obxectivo impulsar a utilización deste modelo tecnolóxico polas Administracións Públicas Europeas, eliminando as barreiras para iso existentes, tales como a falta de estándares comúns e a necesidade de reforzar os instrumentos legais no ámbito da protección de datos persoais e a contratación pública. De maneira máis concreta, o Comité Directivo asesorará á Comisión Europea sobre as accións a despregar no ámbito práctico e de investigación para alcanzar estes obxectivos, reuníndose para iso dous ou tres veces ao ano. Como soporte das súas funcións, o Comité Directivo poderá celebrar consultas con organismos ou expertos do mundo industrial, docente ou gobernamental.
Tamén existen grupos de traballo na órbita destes grupos, e programas marco con traballos concretos con obxecto de conseguir que nun período de tempo breve a Unión Europea sexa un actor competitivo e de referencia neste ámbito tecnolóxico de futuro.

Máis información(Abre en nova xanela)

  • Goberno aberto