accesskey_mod_content

Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova el Pla de Foment per a la incorporació del Protocol IPv6 a Espanya

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

03 maig 2011

És una iniciativa conjunta del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) i el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública (MPTAP) que el seu objectiu és fomentar i accelerar el desplegament del protocol IPv6 en les infraestructures i servicis de la Societat de la Informació, en general, i Administració Electrònica, en particular.

El “ Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova el Pla de foment per a la incorporació del Protocol IPv6 a Espanya(Obri en nova finestra) ” és una iniciativa conjunta del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) i el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública (MPTAP). L'objectiu del mateix és fomentar i accelerar el desplegament del protocol IPv6 en les infraestructures i servicis de la Societat de la Informació, en general, i Administració Electrònica, en particular.
L'esgotament de l'espai d'adreçament Internet, juntament amb la necessitat d'incorporar altres innovacions tecnològiques, requerixen que les AAPP lideren el procés de transició d'IPv4 a IPv6. Esta necessitat ha sigut identificada com a prioritat dins del conjunt de la Unió Europea, sent l'Acord un primer pas derivat dels compromisos continguts en el “ Pla d'Acció Europeu sobre Administració Electrònica 2011-2015(Obri en nova finestra) ”, on s'indica que “les administracions hauran de prendre mesures per a posar al dia, en relació amb la IPv6, la infraestructura d'administració electrònica (portals, llocs web, aplicacions, etc.) i els servicis en línia d'interés públic”.
En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, l'impuls de la incorporació del protocol IPv6 dins de les infraestructures i servicis d'Administració Electrònica es materialitza en els següents aspectes de l'acord:
• Incorporació del protocol IPv6 en servicis d'Internet del MITYC(Obri en nova finestra) i en 060 de MPTAP(Obri en nova finestra) . Tots dos projectes tindran consideració de projectes prioritaris i seguits per CP-CSAE, sent pràctica de referència per a altres organismes públics

• El Portal d'Administració Electrònica de l'Observatori d'Administració Electrònica oferirà informació sobre el procés d'incorporació d'IPv6 en les AAPP.

• MPTAP impulsarà la incorporació del protocol IPv6 en les AAPP a través dels òrgans col·legiats responsables de l'Administració Electrònica. En particular, iniciarà els estudis per a dotar d'adreçament IPv6 a les Administracions Públiques, actualitzarà el Pla d'adreçament i interconnexió de xarxes de l'Administració i les Normes Tècniques d'Interoperabilitat i inclourà dins del Pla d'Acció d'Administració Electrònica de l'Administració General de l'Estat 2011-15, actualment en elaboració, les mesures necessàries per a la incorporació del protocol IPv6 en la xarxa SARA. D'igual manera, es definiran accions de formació dels responsables dels servicis d'Internet de l'Administració.

• MPTAP impulsarà la incorporació d'IPv6 com a requisit en la compra pública en productes i servicis de tecnologies de la informació i comunicacions, prenent com a referència per a açò preferentment normes o recomanacions internacionals.

• MPTAP juntament amb MITYC faran seguiment i coordinació en fòrums internacionals del procés de transició d'IPv4 a IPv6.

  • Servicis electrònics