accesskey_mod_content

Acordo do Consello de Ministros polo que se aproba o Plan de Fomento para a incorporación do Protocolo IPv6 en España

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

03 maio 2011

É unha iniciativa conxunta do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC) e o Ministerio de Política Territorial e Administración Pública (MPTAP) cuxo obxectivo é fomentar e acelerar o despregamento do protocolo IPv6 nas infraestruturas e servizos da Sociedade da Información, en xeral, e Administración Electrónica, en particular.

O “ Acordo do Consello de Ministros polo que se aproba o Plan de fomento para a incorporación do Protocolo IPv6 en España(Abre en nova xanela) ” é unha iniciativa conxunta do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC) e o Ministerio de Política Territorial e Administración Pública (MPTAP). O obxectivo do mesmo é fomentar e acelerar o despregamento do protocolo IPv6 nas infraestruturas e servizos da Sociedade da Información, en xeral, e Administración Electrónica, en particular.
O esgotamento do espazo de encamiñamento Internet, xunto coa necesidade de incorporar outras innovacións tecnolóxicas, requiren que as AAPP lideren o proceso de transición de IPv4 a IPv6. Esta necesidade foi identificada como prioridade dentro do conxunto da Unión Europea, sendo o Acordo un primeiro paso derivado dos compromisos contidos no “ Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015(Abre en nova xanela) ”, onde se indica que “as administracións terán que tomar medidas para pór ao día, en relación co IPv6, a infraestrutura de administración electrónica (portais, sitios web, aplicacións, etc.) e os servizos en liña de interese público”.
No ámbito da Administración Xeral do Estado, o impulso da incorporación do protocolo IPv6 dentro das infraestruturas e servizos de Administración Electrónica materialízase nos seguintes aspectos do acordo:
• Incorporación do protocolo IPv6 nos servizos de Internet do MITYC(Abre en nova xanela) e no 060 de MPTAP(Abre en nova xanela) . Ambos os proxectos terán consideración de proxectos prioritarios e seguidos por CP-CSAE, sendo práctica de referencia para outros organismos públicos

• O Portal de Administración Electrónica do Observatorio de Administración Electrónica ofrecerá información sobre o proceso de incorporación de IPv6 nas AAPP.

• MPTAP impulsará a incorporación do protocolo IPv6 nas AAPP a través dos órganos colexiados responsables da Administración Electrónica. En particular, iniciará os estudos para dotar de encamiñamento IPv6 ás Administracións Públicas, actualizará o Plan de encamiñamento e interconexión de redes da Administración e as Normas Técnicas de Interoperabilidade e incluirá dentro do Plan de Acción de Administración Electrónica da Administración Xeral do Estado 2011-15, actualmente en elaboración, as medidas necesarias para a incorporación do protocolo IPv6 na rede SARA. De igual modo, definiranse accións de formación dos responsables dos servizos de Internet da Administración.

• MPTAP impulsará a incorporación de IPv6 como requisito na compra pública en produtos e servizos de tecnoloxías da información e comunicacións, tomando como referencia para iso preferentemente normas ou recomendacións internacionais.

• MPTAP xunto con MITYC farán seguimento e coordinación en foros internacionais do proceso de transición de IPv4 a IPv6.

  • Servizos electrónicos