accesskey_mod_content

Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova el Pla de Foment per a la incorporació del Protocol IPv6 a Espanya

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

03 maig 2011

És una iniciativa conjunta del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) i el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública (MPTAP) que el seu objectiu és fomentar i accelerar el desplegament del protocol IPv6 en les infraestructures i serveis de la Societat de la Informació, en general, i Administració Electrònica, en particular.

El “ Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova el Pla de foment per a la incorporació del Protocol IPv6 a Espanya(Obre en nova finestra) ” és una iniciativa conjunta del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) i el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública (MPTAP). L'objectiu del mateix és fomentar i accelerar el desplegament del protocol IPv6 en les infraestructures i serveis de la Societat de la Informació, en general, i Administració Electrònica, en particular.
L'esgotament de l'espai d'adreçament Internet, juntament amb la necessitat d'incorporar altres innovacions tecnològiques, requereixen que les AAPP liderin el procés de transició d'IPv4 a IPv6. Aquesta necessitat ha estat identificada com a prioritat dins del conjunt de la Unió Europea, sent l'Acord un primer pas derivat dels compromisos continguts en el “ Pla d'Acció Europeu sobre Administració Electrònica 2011-2015(Obre en nova finestra) ”, on s'indica que “les administracions hauran de prendre mesures per posar al dia, en relació amb la IPv6, la infraestructura d'administració electrònica (portals, llocs web, aplicacions, etc.) i els serveis en línia d'interès públic”.
En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, l'impuls de la incorporació del protocol IPv6 dins de les infraestructures i serveis d'Administració Electrònica es materialitza en els següents aspectes de l'acord:
• Incorporació del protocol IPv6 en serveis d'Internet del MITYC(Obre en nova finestra) i en 060 de MPTAP(Obre en nova finestra) . Tots dos projectes tindran consideració de projectes prioritaris i seguits per CP-CSAE, sent pràctica de referència per a altres organismes públics

• El Portal d'Administració Electrònica de l'Observatori d'Administració Electrònica oferirà informació sobre el procés d'incorporació d'IPv6 en les AAPP.

• MPTAP impulsarà la incorporació del protocol IPv6 en les AAPP a través dels òrgans col·legiats responsables de l'Administració Electrònica. En particular, iniciarà els estudis per dotar d'adreçament IPv6 a les Administracions Públiques, actualitzarà el Pla d'adreçament i interconnexió de xarxes de l'Administració i les Normes Tècniques d'Interoperabilitat i inclourà dins del Pla d'Acció d'Administració Electrònica de l'Administració General de l'Estat 2011-15, actualment en elaboració, les mesures necessàries per a la incorporació del protocol IPv6 a la xarxa SARA. D'igual manera, es definiran accions de formació dels responsables dels serveis d'Internet de l'Administració.

• MPTAP impulsarà la incorporació d'IPv6 com a requisit en la compra pública en productes i serveis de tecnologies de la informació i comunicacions, prenent com a referència per a això preferentment normes o recomanacions internacionals.

• MPTAP juntament amb MITYC faran seguiment i coordinació en fòrums internacionals del procés de transició d'IPv4 a IPv6.

  • Serveis electrònics