accesskey_mod_content

EUROFACE, seleccionat com a projecte a destacar a l'apartat d'eInvoicing en la CEF Telecom brochure 2019

08 octubre 2019

INEA (Innovation and Networks Executive Agency) en el seu CEF Telecom brochure de setembre ha seleccionat EUROFACE com a projecte a destacar a l'apartat d'eInvoicing. 

INEA(Obre en nova finestra) (Innovation and Networks Executive Agency) en la seva CEF Telecom brochure del setembre passat ha seleccionat a EUROFACE com a projecte a destacar dins de l'apartat d'eInvoicing(Obre en nova finestra)

El projecte europeu EUROFACE(Obre en nova finestra) té com a objectiu promoure la integració de les factures electròniques que es generen en països de la Unió Europea amb el format que s'utilitza actualment a Espanya. La directiva 2014/55/UE(Obre en nova finestra) estableix l'obligatorietat dels Estats Membres d'acceptar factures electròniques en els contractes públics, seguint la norma europea (CEN).

Els participants d'aquest projecte, coordinat per la Universitat de Saragossa,  han estat la Secretaria General d'Administració Digital, l'empresa Leading Management Technology SL, i  INVINET-B2BROUTER liderant la gestió tècnica del projecte .  La resta d'entitats públiques participants en el projecte, això és, la Diputació de Ciudad Real, la Universitat de Múrcia, la Universitat de Saragossa  l'Ajuntament de Madrid i la Universitat de València, es van encarregar de la validació de la connexió entre el seu sistema intern i la plataforma FACe

Per facilitar el repte de l'adequació dels organismes del sector públic a Espanya i la seva interoperabilitat amb el marc europeu, la Secretaria General d'Administració Digital(Obre en nova finestra) (SGAD), en el marc del projecte cofinançat per la Comissió Europea EUROFACE, ha realitzat una ampliació de la plataforma FACe per integrar aquest format i facilitar la seva traducció automàtica a Facturae.

cal destacar que en fer la traducció de l'estàndard europeu a Facturae, des del punt general d'entrades de factures, s'evita que les milers d'AAPP i les desenes de milers d'aplicacions hagin de fer costosos canvis i desenvolupaments, ja que la factura del proveïdor europeu entrarà a través de FACe, que s'encarregarà de transformar-la en una factura en format Facturae. 

  • Serveis electrònics
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General