accesskey_mod_content

TIC e Discapacidade: Estudo de usos, necesidades e percepcións

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 maio 2019

O informe Olivenza 2018  presenta no seu capítulo “TIC e Discapacidade” os resultados do estudo  para coñecer o uso actual das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) entre as persoas con discapacidade en España.

Co propósito de avaliar a importancia do TIC(s) na empregabilidade das persoas con discapacidade e recoller información sobre as barreiras que dificultan a participación das persoas con discapacidade no uso do TIC(s), a Fundación Vodafone España realizou o capítulo 8 do Informe Olivenza 2018(Abre en nova xanela)   titulado: “TIC e Discapacidade: Estudo de usos, necesidades e percepcións”.
O obxectivo xeral do estudo é coñecer a percepción/penetración das Tecnoloxías da información e a Comunicación (TIC) entre as persoas con discapacidade.
Para tal fin, exponse un conxunto de obxectivos específicos:

  1.  Coñecer o grao de penetración do TIC entre as persoas con discapacidade atendendo aos diferentes perfís de discapacidade.
  2. Identificar as preferencias de uso da tecnoloxía entre as persoas con discapacidade: principais dispositivos, tempo de usos, usos actuais e potenciais da tecnoloxía.
  3. Clasificar as temáticas de interese e as preferencias de uso das persoas con discapacidade no uso da tecnoloxía segundo o seu perfil de discapacidade.
  4. Identificar as principais barreiras no uso do TIC por parte das persoas con discapacidade.
  5. Identificar as necesidades e demandas concretas das persoas con discapacidade en relación co TIC.
  6. Avaliar a importancia do TIC na empregabilidade das persoas con discapacidade.

Esta investigación nace co propósito de profundar no coñecemento destas barreiras, centrándose especialmente en analizar o uso xeral que se fai do TIC, así como as oportunidades que estas presentan á hora de
acceder ao mundo laboral.

Fonte orixinal da noticia: OED (Abre en nova xanela)

  • Accesibilidade