accesskey_mod_content

TIC i Discapacitat: Estudi d'usos, necessitats i percepcions

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

24 maig 2019

L'informe Olivenza 2018  presenta en el seu capítol “TIC i Discapacitat” els resultats de l'estudi  per conèixer l'ús actual de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) entre les persones amb discapacitat a Espanya.

Amb el propòsit d'avaluar la importància de les TIC(s) en l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat i recollir informació sobre les barreres que dificulten la participació de les persones amb discapacitat en l'ús de les TIC(s), la Fundació Vodafone Espanya ha realitzat el capítol 8 de l'Informe Informi Olivenza 2018(Obre en nova finestra)   titulat: “TIC i Discapacitat: Estudi d'usos, necessitats i percepcions”.
L'objectiu general de l'estudi és conèixer la percepció/penetració de les Tecnologies de la informació i la Comunicació (TIC) entre les persones amb discapacitat.
Per a tal fi, es planteja un conjunt d'objectius específics:

  1.  Conèixer el grau de penetració de les TIC entre les persones amb discapacitat atenent als diferents perfils de discapacitat.
  2. Identificar les preferències d'ús de la tecnologia entre les persones amb discapacitat: principals dispositius, temps d'usos, usos actuals i potencials de la tecnologia.
  3. Classificar les temàtiques d'interès i les preferències d'ús de les persones amb discapacitat en l'ús de la tecnologia segons el seu perfil de discapacitat.
  4. Identificar les principals barreres en l'ús de les TIC per part de les persones amb discapacitat.
  5. Identificar les necessitats i demandes concretes de les persones amb discapacitat en relació amb les TIC.
  6. Avaluar la importància de les TIC en l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat.

Aquesta recerca neix amb el propòsit d'aprofundir en el coneixement d'aquestes barreres, centrant-se especialment a analitzar l'ús general que es fa de les TIC, així com les oportunitats que aquestes presenten a l'hora de
accedir al món laboral.

Font original de la notícia: OED (Obre en nova finestra)

  • Accessibilitat