accesskey_mod_content

Informe de la UE sobre l'evolució de la digitalització dels països membres durant els últims 10 anys

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

27 març 2019

El programa ISA ²  ha publicat un nou estudi que ofereix una visió general dels últims 10 anys del desenvolupament del Govern Digital a Europa a través de les seves fulles informatives.

L'eGovernment informe "eGovernment factsheets: 10 anniversary report"(Obre en nova finestra)  presenta les principals comunicacions polítiques, marcs legals i infraestructures del govern digital implementades en 34 països europeus durant l'última dècada; A més de proporcionar una visió general de les principals tendències del govern digital en 2018. També llança llum sobre l'important paper exercit per la Comissió Europea en la configuració del panorama del govern digital en tota Europa, al mateix temps que descriu una forma d'avançar per al seu futur desenvolupament.

L'informe explica els complexos desenvolupaments i els immensos esforços realitzats per les administracions públiques europees en el context de la modernització del sector públic.

Els resultats de l'informe demostren que tots els països europeus han adoptat estratègies dedicades a fomentar la digitalització del sector públic. Quant a la legislació, un total de nou països van destacar l'adopció de lleis favorables a les TIC com un dels seus principals assoliments en el domini en els últims 10 anys. Amb el creixement de la importància i la popularitat dels serveis públics digitals entre els ciutadans i les empreses, els governs nacionals han procedit a reorganitzar les seves estructures de govern dedicant un sol ministeri o organisme responsable als assumptes de govern digital.

Alguns països s'han centrat més en la prestació de serveis públics digitals a nivell local, fent de la digitalització de les oficines més petites una prioritat important. La prestació de serveis públics centrats en els ciutadans i les empreses és una prioritat cada vegada major en tots els Estats membres de la UE.

És important destacar que per a l'anàlisi dels principals desenvolupaments del govern digital, també es va consultar àmpliament a experts nacionals en administració electrònica. Les seves aportacions es van utilitzar per proporcionar informació exhaustiva dels països sobre l'evolució de les activitats del govern digital de cada país analitzat i les parts interessades de suport.

El programa ISA ²  també va aprofitar per anunciar que, per reflectir el canvi de paradigma del concepte de govern electrònic al concepte més ampli de govern digital a tot el món, a partir de 2019, les  fulles de dades de el govern electrònic(Obre en nova finestra)  passaran a denominar-se fulles de dades del govern digital. Les noves fulles informatives cobriran una gamma més àmplia de temes i països i es publicaran en Joinup al maig de 2019.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa
  • Serveis electrònics