accesskey_mod_content

La Diputació de Castelló desenvolupa la ferramenta Deman@ per a assistir a l'empleat públic en la tramitació de procediments

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

08 març 2019

La ferramenta s'ha desenvolupat sobre la base del sistema FORMA per a la creació de formularis per a publicació web, desenvolupat per la Secretaria General d'Administració Electrònica.
 

La ferramenta Deman@, que respon a l'acrónimo de “Dret En Matèria d’Accés als Nostres Administracions" o "Dret en matèria d'accés a les nostres Administracions" ha sigut concebuda i desenvolupada pel #Equip3Claus, Grup de Treball multidisciplinari compost per personal de l'Ajuntament de Picanya, Ajuntament de Gandia i Diputació de Castelló.

Deman@ vas agafar a l'empleat públic en la tramitació d'un procediment d'accés a la informació pública des del seu origen fins a la seua resolució, d'una manera senzilla, responent a les preguntes concretes que li formula l'aplicació, la qual té en compte totes les variables que poden donar-se en un procediment d'este tipus, des d'eventuals límits a l'accés a la informació pública derivada de la proteción de dades fins a l'oposició de tercers interessats en el procediment.

La utilitat de Deman@ està sens dubte en la capacitat de resoldre de forma sumaria el procediment de dret d'accés per part de qualsevol funcionari/a de una Administració, per xicoteta que siga esta, sense necessitat de posseir coneixements específics en la matèria. És ideal, doncs, per a les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió.

Com a base per al seu desenvolupament s'ha utilitzat el sistema FORMA per a la creació de formularis web de l'AGE pel que no hi ha hagut costos de desenvolupament, i per tant és totalment reutilitzable i gratuïta.

La ferramenta Deman@ està disponible per al seu lliure ús en: https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/700/derecho-de-acceso-i---forma-de-solicitud

Més informació sobre FORMA: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forma

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa
  • Ciutadà