accesskey_mod_content

Publicado o proxecto de desenvolvemento regulamentario do Real Decreto-Lei 12/2018 de seguridade das redes e sistemas de información para audiencia e información pública

24 xullo 2019

Publicouse para trámite de audiencia e de información pública, e con prazo de observacións ata o 6 de setembro, o proxecto de Real Decreto polo que se desenvolve o Real Decreto-Lei 12/2018, de 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de información.

Este Real Decreto desenvolve reglamentariamente o Real Decreto-lei 12/2018(Abre en nova xanela) , de 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de información, que traspón a Directiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de xullo de 2016, relativa ás medidas destinadas a garantir un elevado nivel común de seguridade das redes e sistemas de información na Unión, ao obxecto de desenvolver e concretar os seus aspectos.

Estrutúrase en cinco capítulos (disposicións xerais, marco estratéxico e institucional, requisitos de seguridade, xestión de incidentes de seguridade, e supervisión), catro disposicións adicionais, catro disposicións finais e un anexo (Instrución nacional de notificación e de xestión de incidentes.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral