accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: A Nova Directiva en materia de Reutilización da Información do Sector Público

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

04 xullo 2019

Logo OBSAE

Iníciase agora o prazo para que o Estado español inicie o seu trasposición, coa data límite do 17 de xullo de 2021.

A Comisión iniciou o proceso de revisión da Directiva 2013/37/EC concluíndose coa publicación en DOUE, o 26 de xuño, da nova Directiva (UE) 2019/1024(Abre en nova xanela) do Parlamento Europeo e do Consello en materia de apertura de datos do sector público e a súa reutilización, da que cabe destacar o seguinte:

  • Respecto da provisión de datos dinámicos vía APIs créase o concepto de Dataset de alto impacto que se determinarán por medio de Actos Delegados,  coa obriga aos EEMMs da súa posta a disposición vía APIs. No resto dos casos exponse polos a disposición nun tempo razoable de forma que non supoña un esforzo desproporcionado.
  • Respecto das tarifas exponse reducir as excepcións que permitan cobrar máis dos custos marxinais para a provisión dos datos. Neste sentido, os Dataset de alto impacto que se determinen terán que proverse gratuitamente.
  • Amplíase o alcance a empresas públicas, pero cun réxime xurídico máis laxo de face aos custos e as obrigas. No entanto, toda liberación de datos ha de ser transparente, non discriminatoria e sen requisitos de exclusividade.
  • Datos de investigación: os Estados Membro deberán tomar medidas para que organizacións de investigación púbicas ou que dispoñan de fondos públicos para os seus proxectos empecen a abrir os seus datos. A Directiva enfócase nos datos que xa están publicados deste tipo de organizacións.
  • Respecto da non exclusividade, introdúcense requisitos de transparencia dos acordos.

Para máis información pode consultar a Nota Técnica: " A Nova Directiva en materia de Reutilización da Información do Sector Público "

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Servizos electrónicos
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE