accesskey_mod_content

O Parque Móbil do Estado realiza a súa primeira poxa electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 xaneiro 2019

En liña coa súa planificación estratéxica de transformación dixital o PME moderniza a xestión das súas poxas e realiza, por primeira vez, unha poxa de forma totalmente electrónica, por medio do uso da Plataforma de Poxas do BOE.

O Parque Móbil do Estado (PME), en liña coa súa planificación estratéxica de transformación dixital, moderniza a xestión das súas poxas e realiza por primeira vez unha poxa de forma totalmente electrónica, por medio do uso da Plataforma de Poxas do BOE.

Nesta ocasión non se poxan vehículos, obxecto principal e habitual das poxas do PME, senón os bens mobles que conformaban a antiga cafetaría do organismo. Pero ábrese a posibilidade a que no futuro póxense por este medio os vehículos que se retiren do servizo e estean en condicións de uso aceptables, favorecendo a axilidade do procedemento e o acceso de todos os cidadáns aos bens poxados.

A lei 19/2015, do 13 de xullo, de medidas de reforma administrativa no ámbito da Administración de Xustiza e do Rexistro Civil, crea un portal único de poxas xudiciais e administrativas, na liña do proceso de simplificación administrativa, dependente da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado (AEBOE).

A plataforma de poxas do BOE leva en funcionamento desde 2015 para a realización de poxas xudiciais e notariais. Desde o 1 de setembro de 2018 realízanse tamén a través deste medio as poxas tributarias e incorpóranse agora as primeiras poxas administrativas non tributarias, neste caso as do Parque Móbil do Estado.

Grazas ao Portal de Poxas electrónicas da Axencia Estatal BOE(Abre en nova xanela) vanse a conseguir os seguintes obxectivos:

  • Evitar o solapamiento de procedementos de poxas, unificando os actuais nun só Portal.
  • Reutilizar os medios dispoñibles e aforrar custos.
  • Facilitar o procedemento ao cidadán, que só terá que darse de alta unha vez e desde un só sitio poderá participar en todos os tipos de poxas.
  • Facilitar a procura de información, xa que cun só motor de procura accederase a totalidade das poxas públicas.
  • Facilitar a elaboración de estatísticas e informes, xa que se obteñen todos desde unha única base de datos.
  • Garantir a fiabilidade das transaccións a través do control de usuarios mediante certificados electrónicos.
  • Garantir a transparencia mediante a implantación do selo de tempo e a rastrexabilidade de todos os procesos.

A poxa dos bens da antiga cafetaría do PME está accesible desde esta ligazón enlace(Abre en nova xanela) .

  • Goberno aberto
  • Cidadán