accesskey_mod_content

Nova versió de l'aplicació ASSI-RGPD

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

02 desembre 2019

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, desenvolupador de la solució, comparteix a través del CTT aquesta nova versió amb nombroses novetats.

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social va posar a la disposició de totes les Administracions Públiques a través del CTT, la solució ASSI-RGPD (Auditoria de Seguretat dels Sistemes d'Informació – Reglamento General de Protecció de Dades) a mitjan any 2018 i el seu objectiu era  donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades .

Actualment aquesta aplicació permet a l'Organització mantenir un Registre d'Activitats de Tractament de Dades Personals així com facilitar el compliment de la resta d'obligacions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), incloent la realització d'anàlisi de riscos del tractament per als  drets i llibertats de les persones físiques, i, si escau, l'avaluació de l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals.

En aquesta nova versió es proporcionen les següents millores/funcionalitats:

 • Adaptació al contingut de la LOPD-GDD publicada al desembre de l'any passat (menors, infraccions administratives i penals, morts, recomanacions als Responsables de Tractament, encarregats de tractament, consentiment,…).
 • Millores en el contingut recollit/extraïble en ASSI-RGPD:
  • Correu Electrònic Institucional de la Unitat per no publicar els correus electrònics professionals dels Responsables de Tractament).
  • Generació i exportació del Registre d'Activitats de Tractament(RAT).
  • Millor redacció d'alguns textos que apareixen en la pestanya Anàlisi de Riscos i Avaluació d'Impacte (per exemple: en lloc del tractament implica realitzar una videovigilancia a gran escala?, va a aparèixer Es realitza una observació sistemàtica a gran escala d'una zona d'accés públic (per exemple: videovigilancia amb detecció i reconeixement automàtic de la identitat de les persones en una plaça pública)?
  • Ampliació de la grandària de text de diversos camps perquè el Responsable del Tractament pugui documentar adequadament (Nom del tractament i Necessitat i proporcionalitat de les operacions).
  • Millora de les ajudes que ofereix l'aplicació (contingut que va al RAT, explicació del procés de càlcul de les Mesurades ENS Tipus I i Mesurades ENS Tipus II, quina informació mancada per poder signar el pdf que recull per a un Tractament de Dades Personals tota la informació introduïda en ASSI-RGPD, etc).
 • Nova versió dels esborranys de clàusules informatives.
 • Millores en la generació i extracció d'informes (Informe de Tractaments, Registre d'Activitats de Tractaments, Informe Qualitatiu i Informe Quantitatiu).
 • Històric d'eliminacions i recuperacions justificades de tractaments de dades personals (TDP) juntament amb la identificació de qui ho van fer i quan ho van fer.
 • Gestió des de l'administració de l'aplicació de l'estructura i els continguts de la Biblioteca d'ajuda al Responsable TDP (fitxers doc amb formularis, drets dels interessats, recomanacions amb vista a la contractació d'encarregats de tractament, normativa, etc).
 • Millores en el format del contingut del pdf que es genera.
 • Generació d'un avís al Responsable de Tractament perquè, si escau, realitzi una Avaluació d'Impacte Estesa relativa a certs tractaments atenent a l'establert per l'AEPD en https://www.aepd.es/prensa/2019-07-09.html
 • Actualització del Manual d'usuari.

S'ha pujat al PAE tant la versió 2.1.0 com l'actualització des de la versió anterior (1.1.16) a la versió 2.1.0

Més informació en solució ASSI-RGPD del PAe

 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Cooperació interadministrativa