accesskey_mod_content

Como impulsar o intercambio de datos entre empresas e administración pública (B2G)

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 abril 2019

Publicouse o informe Analytical Report 12: Business-to-Government Data Sharing, do European Data Portal, cuxo obxectivo é fomentar a subministración de datos do sector privado a organismos públicos en condicións preferentes para a súa reutilización.

“O intercambio de datos é unha facilitador clave do crecemento, o emprego e a competitividade para Europa, así como para o Mercado Único Dixital previsto pola Unión Europea. (..) Reutilizar datos pode aforrar custos, tempo e vidas”. Así comeza o novo informe do European Data Portal (EDP),  Analytical Report 12: Business-to-Government Data Sharing(Abre en nova xanela) , cuxo obxectivo é fomentar a subministración de datos do sector privado a organismos públicos (Business to government en inglés ou B2G) en condicións preferentes para a súa reutilización.

O informe analiza os beneficios e retos deste tipo de intercambios, profundando nos  modelos existentes e as consideracións legais e prácticas a ter en conta, para acabar ofrecendo unha serie de recomendacións.

A importancia do Intercambio de datos entre empresas e administración pública

O intercambio de datos pode beneficiar igualmente ao sector público, como reutilizador, e ao privado, como publicador.

No caso de o sector público, os datos abertos poden axudar a mellorar a toma de decisións e a elaboración de políticas, axudar a optimizar os servizos públicos e aumentar a eficiencia tanto nos procesos administrativos internos como na prestación de servizos ao público. De acordo con datos do EDP,  os países membro da Unión Europea poderán aforrar en 2020 uns 1.700 millóns de euros grazas aos datos abertos(Abre en nova xanela) .

Todos estes beneficios pódense ver incrementados se as administracións tamén teñen acceso a datos privados. Por exemplo, a información sobre os patróns de comportamento dos cidadáns (tráfico, compras, enfermidades) pode servir para comprender, avaliar e predicir as necesidades da poboación.

Pola súa banda, as empresas privadas tamén se poden beneficiar da apertura dos seus datos:

 • Mellora da reputación. O intercambio de datos con organismos públicos pódese considerar como unha acción de responsabilidade social corporativa, que pode reforzar os vínculos coa comunidade e mellorar a súa reputación.

 • Mellora da percepción da marca como empregador. Asociar unha marca cunha imaxe positiva (a dunha empresa aberta e transparente que comparte a información) pode impulsar a atracción e retención de talento

 • Mellora do coñecemento da empresa. O feito de que terceiras persoas traballen e analicen datos dunha empresa pode axudar a resolver preguntas que non atoparon resposta internamente.

 • Maior reciprocidade. Os datos poden axudar a mellorar servizos dos que logo se beneficie a empresa. Como exemplo, os datos abertos de Uber poden axudar a unha mellor xestión do tráfico por parte dos organismos públicos, o que en última instancia beneficia á compañía.

A pesar destes beneficios, os datos privados non sempre poden abrirse, debido a cuestións estratéxicas ou de confidencialidade.  Con todo, existen  distintas fórmulas(Abre en nova xanela)  que  permiten o seu intercambio. Pero antes de abordar estas fórmulas, moitas empresas necesitan facer fronte a unha serie de retos.

Barreiras para o intercambio de datos entre empresas e administración pública

Para poder compartir os seus datos, as empresas teñen que superar os retos organizacionales, técnicos e legais.

 • Retos organizacionales: Antes de pór en marcha unha iniciativa deste tipo unha empresa necesita recompilar, validar e preparar a súa base de datos, e para iso necesitará novos recursos (de acordo con o informe, só o 35% das empresas europeas ha implementado procesos para capturar, xestionar e validar a información).  Estes custos son fáciles de medir, mentres que os beneficios non sempre se poden calcular dunha maneira sinxela. A iso hai que sumar as posibles implicacións éticas, a falta de liderado, e a posible reacción dos clientes, que non sempre están de acordo con que se compartan os seus datos.

 • Retos técnicos: Os provedores de datos terán que garantir unha serie de procesos básicos, como a recompilación e selección dos datos. Así mesmo, é necesario abordar aspectos como a precisión e a integridade dos datos, evitando duplicacións. E non hai que esquecer os procesos de anonimización, seudoanonimización ou agregación para garantir a privacidade da información persoal.

 • Retos legais: A ausencia dun marco legal específico e a falta de casos de referencia, documentación sobre boas prácticas ou escenarios estándar dificulta a posta en marcha destas iniciativas. Por iso é necesario apoiarse nas diferentes regulacións legais tanto nacionais como internacionais que poderían afectar o proceso de intercambio de datos, como os dereitos de propiedade intelectual, os dereitos de protección de datos ou as leis de competencia, así como establecer un modelo de gobernación e buscar o apoio dun experto legal.

Recomendacións para un intercambio de datos con éxito

En definitiva, o intercambio de datos B2G debe ser legalmente compatible, tecnicamente viable, socialmente aceptable, financeira e comercialmente viable e ten que mitigar o risco de maneira efectiva. Só así poderá alcanzar o éxito e sustentable ser sustentable no tempo.

Para conseguir cumprir con todos estes requisitos, o EDP finaliza o seu informe cunha serie de recomendacións:

 1. Formar un equipo con expertos de renome. Asociarse con investigadores, asociacións ou centros de estudo de prestixio axuda a ter un maior coñecemento da área, así como a beneficiarse da súa boa reputación.

 2. Involucrar aos clientes. Aínda que o proceso de intercambio de datos leve a cabo con todas as garantías legais, os clientes poden non estar de acordo. Por iso é recomendable informarlles, permitíndolles participar no proceso, a través de asociacións cívicas ou ofrecéndolles servizos adicionais.

 3. Establecer un código de conduta. É necesario definir regras, valores e principios, tendo en conta as condicións éticas e legais.

 4. Configurar un marco de intercambio de datos. Este marco debe incluír un modelo financeiro, mecanismos de formación, servizos de soporte, procesos de descrición de metadatos, etc.

 5. Especificar acordos contractuais. Ante a falta dun marco legal específico, é necesario asinar un contrato entre o provedor de datos e o usuario, onde queden claras as responsabilidades de cada parte.

 6. Aproveitar o potencial de novas tecnoloxías. Por exemplo, blockchain.

Está claro que non se trata dun proceso sinxelo. No entanto, pode verse como unha oportunidade. No contexto económico actual, as empresas necesitan xestionar adecuadamente os seus datos, polo que antes ou despois terán que facer fronte aos retos organizacionales e técnicos anteriormente descritos se non queren perder vantaxes competitivas. Se ademais, aprovéitase a ocasión para establecer mecanismos de intercambio de datos con organismos públicos, o beneficio pode ser dobre.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Cooperación interadministrativa
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE