accesskey_mod_content

O OCDE constitúe un foro de compartición e intercambio de experiencias de Gobernos nacionais de todo o mundo co fin de atopar solucións a problemas comúns e expor recomendacións nos ámbitos económicos, sociais e ambientais. Na área de Gobernación Pública trabállase desde 2001 en políticas públicas relacionadas coa modernización da Administración e a administración dixital, destinadas a explorar como os gobernos poden aproveitar mellor as tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) para integrar os principios de boa gobernación dos países.

  • Network on E-Government (Abre en nova xanela) (E-Leaders): Grupo do OCDE, que depende do Comité de Gobernación Pública, formado polos CIOs (Chief Information Officer) ou máximas autoridades en materia de Tecnoloxías da Información para a Administración Públicas dos Estados Membro. O seu obxectivo é intercambiar información entre os Estados Membro sobre as estratexias e o estado de situación da Administración Dixital e o Goberno Aberto nos seus países, así como formular recomendacións de alto nivel para a elaboración de Estratexias de Administración Dixital. Tamén se encarga da aprobación das avaliacións en materia de Administración Dixital e Goberno Aberto que realiza o OCDE aos distintos países (peer-to-peer reviews). Del depende o subgrupo encargado de analizar indicadores de Administración Dixital e o encargado de analizar indicadores de Goberno Aberto nos Estados Membro. Neles tamén se preparan os documentos e estudos sobre a materia.
  • Working Party on Security and Privacy in the Dixital Economy - WPSPDE (Abre en nova xanela) : O Grupo de Traballo de Seguridade e Privacidade na Economía Dixital, anteriormente denominado de Seguridade da Información e Protección da Privacidade (Working Party on Information Security and Privacy – WPISP), realiza estudos e formula recomendacións de alto nivel para que os gobernos e outros actores aseguren que a seguridade e a protección da privacidade apoian o desenvolvemento da economía de Internet así como a prosperidade económica e social. Identifica tendencias, serve para o intercambio de experiencias e analiza o impacto da tecnoloxía no desenvolvemento de políticas relativas á seguridade e á protección da privacidade (protección de datos de carácter persoal, identificación e autenticación electrónica, criptografía, seguridade da información, ciberseguridade).
  • Task Force Observatorio de Innovación do Sector Público: O Observatorio de Innovación do Sector Público é o resultado dunha Task Force dependente do Comité de Gobernación Pública, que ten como obxectivo recoller todas as iniciativas innovadoras destinadas a achegar solucións para os xestores públicos que buscan ideas para reducir o gasto na prestación dun servizo, para mellorar un servizo sen incrementar o custo ou para pór en marcha un novo produto que noutro país xa existe. Eríxese nun foro internacional de intercambio de prácticas innovadoras.