accesskey_mod_content

Organització

Imatge organigrama

En aquest apartat, s'ofereix una imatge global de l'escenari que es configura dins del sector públic per al desenvolupament de l'Administració Electrònica. En ell es descriuen breument els agents que ostenten la competència i responsabilitat d'impulsar aquest moviment en els diferents àmbits territorials, així com un major detall de la seva regulació i funcions.