accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Fundación Telefónica

Estes informes recollen unha visión completa da evolución anual da SE en España a través da recompilación e a análise dos indicadores máis recentes e representativos na materia. Ademais, identifícanse as principais tendencias e aventúrase a súa posible evolución en anos vindeiros.

 • Informe Sociedade Dixital en España 2019

  22 maio 2020

  A Sociedade Dixital en España 2019

 • Informe Sociedade Dixital en España 2018

  02 abril 2019

  A Sociedade Dixital en España 2018

 • Informe Sociedade Dixital en España 2017

  02 abril 2018

  A Sociedade Dixital en España 2017

 • Informe sobre a Sociedade da Información en España 2016

  28 febreiro 2017

  A Sociedade da Información en España 2016

 • Informe sobre a Sociedade da Información en España 2015

  20 xaneiro 2016

  A Sociedade da Información en España 2015

 • Informe sobre a Sociedade da Información en España 2014

  23 xaneiro 2015

  A Sociedade da Información en España 2014

 • Informe sobre a Sociedade da Información en España 2013

  16 xaneiro 2014

  A Sociedade da Información en España 2013

 • Informe Sociedade Dixital en España 2019

  22 maio 2020

  A Sociedade Dixital en España 2019

 • Informe Sociedade Dixital en España 2018

  02 abril 2019

  A Sociedade Dixital en España 2018

 • Informe Sociedade Dixital en España 2017

  02 abril 2018

  A Sociedade Dixital en España 2017

 • Informe sobre a Sociedade da Información en España 2016

  28 febreiro 2017

  A Sociedade da Información en España 2016

 • Informe sobre a Sociedade da Información en España 2015

  20 xaneiro 2016

  A Sociedade da Información en España 2015

 • Informe sobre a Sociedade da Información en España 2014

  23 xaneiro 2015

  A Sociedade da Información en España 2014

 • Informe sobre a Sociedade da Información en España 2013

  16 xaneiro 2014

  A Sociedade da Información en España 2013