accesskey_mod_content

 

A tradución do portal que vostede está a visualizar foi realizada por un sistema automático de tradución sen revisión das traducións por parte e tradutores humanos .
 
Este sistema denominado PRATA utiliza motores de tradución automáticos opensource baseados en regras e en estatísticas. Os sistemas foron adestrados con corpus específicos para as materias dos portais, xeralmente materias administrativas. Ademais procedeuse a unha revisión de conceptos crave que non deben ser traducidos como nomes, direccións, apelidos, etc. Aínda que se trata de facer o maior esforzo por mellorar os dicionarios, ao ser unha tradución automática sen revisión manual directa non se pode asegurar a correcta tradución de todos os termos.A calidade das traducións varían segundo o idioma e están marcadas e definidas polos limiares de calidade que a tecnoloxía actual en materia de tradución automática proporciona.
 
Se atopa algún concepto incorrectamente traducido ou que non deba traducirse no portal no que estaba a navegar póngase en contacto co soporte do este portal para emendar o erro.

-------------------------------

A tradución do portal que vostede está a visualizar foi realizada por un sistema automático de tradución sen revisión dás traducións por parte e tradutores humanos.
 
Devandito sistema denominado PRATA utiliza motores de tradución automáticos opensource baseados en regras e en estatísticas. Vos sistemas foron adestrados con corpus específicos para as materias dúas portais, xeralmente materias administrativas. Ademais procedeuse a unha revisión de conceptos crave que non deben ser traducidos como nomes, direccións, apelidos, etc. Aínda que se trata de facer ou maior esforzo por mellorar vos dicionarios, ao ser unha tradución automática sen revisión manual directa non pódese asegurar a correcta tradución de todos vos termos.A calidade dás traducións varían segundo ou idioma e están marcadas e definidas polos limiares de calidade que a tecnoloxía actual en materia de tradución automática proporciona.
 
Se atopa algún concepto incorrectamente traducido ou que non deba traducirse non portal non que estaba a navegar póngase en contacto co soporte do devandito portal para emendar ou erro.