accesskey_mod_content

Avaliación e certificación da seguridade das tecnoloxías da información

  • Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade dos Sistemas de Información

    O Centro Criptolóxico Nacional é o Organismo de Certificación(OC) do Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información (ENECSTI), segundo o disposto na Lei 11/2002, do 6 de maio, reguladora do Centro Nacional de Intelixencia, e o Real Decreto 421/2004, do 12 de marzo, polo que se regula o Centro Criptolóxico Nacional.

  • Arranxo sobre o Recoñecemento dos Certificados de Criterios Comúns no campo da Seguridade da Tecnoloxía da Información

    O Arranxo, en 18 artigos e 12 anexos, especifica os requisitos que han de cumprir os Certificados de Criterios Comúns, os Organismos de Certificación e os Centros de Avaliación.