accesskey_mod_content

Mobilitat

  • La mobilitat en els serveis d'Administració Electrònica

    10 març 2017

    L'avanç de les tecnologies en què es recolzen els serveis en mobilitat, permeten a les Administracions Públiques oferir nous serveis digitals.

  • Aplicació mòbil "Notificacions electròniques"

    14 gener 2019

    logo app Notificacions electròniques

    És un aplicació per a dispositius mòbils que permet estar al tant en qualsevol lloc de les notificacions i comunicacions oficials.

  • Aplicació mòbil "Client @signa mòbil"

    16 octubre 2018

    @signatura mòbil

    És una aplicació per a dispositius mòbils que permet incorporar la signatura electrònica als serveis d'administració electrònica.

  • Aplicació mòbil "Port@firmas Movil"

    16 octubre 2018

    logo portasignatures movil

    És una aplicació que permet incorporar la signatura electrònica en els fluxos de treball d'una organització.

  • La mobilitat en els serveis d'Administració Electrònica

    10 març 2017

    L'avanç de les tecnologies en què es recolzen els serveis en mobilitat, permeten a les Administracions Públiques oferir nous serveis digitals.

  • logo app Notificacions electròniques
    Aplicació mòbil "Notificacions electròniques"

    14 gener 2019

    És un aplicació per a dispositius mòbils que permet estar al tant en qualsevol lloc de les notificacions i comunicacions oficials.

  • @signatura mòbil
    Aplicació mòbil "Client @signa mòbil"

    16 octubre 2018

    És una aplicació per a dispositius mòbils que permet incorporar la signatura electrònica als serveis d'administració electrònica.

  • logo portasignatures movil
    Aplicació mòbil "Port@firmas Movil"

    16 octubre 2018

    És una aplicació que permet incorporar la signatura electrònica en els fluxos de treball d'una organització.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General