accesskey_mod_content

Guia Digitalitza't

L'objectiu d'aquesta guia és facilitar el compliment de les lleis per part de les Entitats Locals a través de l'accés i ús de les eines tecnològiques que la Secretaria General d'Administració Digital posa a la disposició de totes les Administracions públiques.

Noves obligacions introduïdes per les lleis:

  1. Disposar de les eines i recursos necessaris per garantir la relació electrònica amb els obligats per la llei i amb les persones físiques que així ho prefereixin abans del 2 d'octubre de 2016.
  2. Tramitar electrònicament els expedients
  3. Arxivar electrònicament
  4. Garantir el Dret a la informació i la transparència:
  5. Garantir un funcionament electrònic intern
  6. Treballar de forma coordinada i interoperable amb altres Administracions

Logo digitalizate

 

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats