accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

As entidades obrigadas polo Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (Abre en nova xanela) deben realizar as revisións de accesibilidade dos seus sitios web ou aplicacións para dispositivos móbiles segundo o establecido no artigo 17 do Real Decreto e respectando os condicionantes impostos para as revisións en profundidade da Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) , cuxo resultado debe quedar recolleito nun Informe de revisión da accesibilidade.

Para realizar estas revisións de accesibilidade, os organismos poden elixir entre facer unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo do sector público (con recursos internos ou externos), ou ben poden certificar o cumprimento dos requisitos de accesibilidade do Real Decreto 1112/2018 nos seus sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles por unha entidade de certificación cuxa competencia técnica fose recoñecida formalmente pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) ou por outro organismo nacional de acordo ao Regulamento (CE) n.º 765/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de xullo de 2008, polo que se establecen os requisitos de acreditación e vixilancia do mercado relativos á comercialización dos produtos e polo que se derroga o Regulamento (CEE) n.º 339/93.

Neste contexto, a finais de 2019, ENAC publicou o documento “ Criterios e proceso de acreditación específico para a acreditación de entidades que avalían a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles(Abre en nova xanela) ”,  desenvolvido en estreita colaboración coa Secretaría Xeral de Administración Dixital, pertencente actualmente ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (MAETD). Desde entón todas aquelas entidades interesadas poderán iniciar o proceso de acreditación para avaliar a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles.

As revisións de accesibilidade realizadas por unha entidade de inspección acreditada por ENAC presuporanse que cumpren todos os requisitos establecidos no Real Decreto 1112/2018 e na Decisión de Execución (UE) 2018/1524 e que gozan dos máximos niveis de calidade.