accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Vídeos divulgativos de accesibilidade

Observatorio de Accesibilidade

Nesta sección recóllense diferentes vídeos que pretenden ser unha axuda para todas as administracións públicas na implantación do Real Decreto 1112/2018 así como para fomentar o uso do servizo de diagnóstico en liña dispoñible na Comunidade Accesibilidade.

Vídeos divulgativos de accesibilidade elaborados polo Observatorio de Accesibilidade Web

  • Vídeo de Implantación do Real Decreto 1112/2018. Este vídeo explica, de forma resumida, as diferentes novidades que introduce o Real Decreto 1112/2018.
  • Vídeo de Monitorización do Real Decreto 1112/2018. Este vídeo aborda aspectos sobre o seguimento e a monitorización que se terá que levar a cabo co fin de comprobar a conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles cos requisitos de accesibilidade esixidos polo R.D. 1112/2018 e a presentación de informes ante a Comisión Europea.
  • Vídeo da Declaración de accesibilidade. Este vídeo aborda aspectos relativos á "Declaración de Accesibilidade" que deben incluír todos os sitios web e aplicacións móbiles dos organismos do sector público.
  • Vídeo da Comunidade de Accesibilidade. Este vídeo explica, de forma resumida, o funcionamento e os servizos que ofrece a Comunidade de Accesibilidade.
  • Vídeo do Servizo de diagnóstico en liña. Este vídeo explica, de forma resumida, as principais funcionalidades do Servizo de Diagnóstico en liña ofrecido por o Observatorio de Accesibilidade Web.
  • Vídeo dos Informes de accesibilidade elaborados polo Observatorio. Este vídeo explica, de forma resumida, como utilizar un Informe de accesibilidade web xerado polo Observatorio de accesibilidade web.

Vídeos divulgativos de accesibilidade elaborados pola Unión Europea.

  • Vídeos divulgativos de accesibilidade elaborados pola Oficina de Publicacións da Unión Europea. A Oficina de Publicacións da Unión Europea ha elaborado un módulo de aprendizaxe en liña formado por un conxunto de vídeos tutoriales de accesibilidade.

0 Comentarios

Non hai comentarios