accesskey_mod_content

Obxectivos

O correo electrónico é un dos servizos máis demandados na actualidade como sistema de información e comunicacións. O crecemento no seu uso foi exponencial nos últimos anos e hoxe o seu uso é imprescindible. Coa solución de Correo Multidominio conséguese:

  • Manter unhas políticas de servizo de correo electrónico homoxéneas para todos os Organismos adheridos.
  • Distinguir por dominios a cada Departamento/Organismo adherido ao servizo de correo multidominio.

Ao ser un servizo prestado na nube, ademais axuda a reducir custos en canto ao licenciamiento, a redución de sistemas e a redución de persoal na administración do correo.

Datos Relevantes

A plataforma de Correo Electrónico Multidominio está baseada en servidores de software libre e gratuíto. Componse de servidores SMTP (Postfix) con Servizos AntiSpam e Antivirus, servidores IMAP (courier IMAP).

A xestión de listas de distribución realízase con software libre (Mailman-Xestor de listas. Intégrase con FedoraDS (LDAP) e permite a xestión descentralizada de usuarios e listas de distribución, é dicir, a administración sería responsabilidade de cada organismo.

Cada organismo pode elixir o cliente de correo utilizado para acceso dos usuarios: de software libre, Mozilla Thunderbird, ou ben Microsoft Outlook 2007. Para o acceso via webmail utilízase a solución HORDE, de código aberto. Todos os accesos de conexións de clientes realízanse a través de conexión segura (IMAP-SSL, SMTPS, HTTPS).

O sistema permite a configuración de mobilidade a terminais de diferentes modelos, podendo efectuar tamén con esta terminais sincronización de axendas, notas e cadernos de direccións.

 

Seguridade

Os sistemas de correo electrónico son un dos focos que máis frecuentemente sofren ataques e filtracións de información das entidades que o utilizan. Aínda que unha gran parte destes ataques son debidos a ataques de enxeñaría social, suplantaciones de identidade, virus, etc., tamén é certo que manter o control sobre a administración da infraestrutura, tanto a nivel de arquitectura hardware como software e a xestión do almacenamento e custodia das mensaxes de correo elevan o nivel de confianza na plataforma.

Responsables do servizo identificados, auditorías de acceso aos sistemas realizadas e controladas desde a propia Administración do Estado, control antivirus, antispam e antiphising con regras definidas internamente, posibilidade de resposta inmediata ante sucesos, redundancia e alta dispoñibilidade dos servizos en instalacións propias, etc., dotan dun control e unha seguridade comprobada e demostrada, que se ten que supor a entidades externas supranacionales.

 

1 Comentarios

  • edelacruz 11/10/2012 ás 01:22

    Fantástica iniciativa!

 

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas

Destacados